05/08/2020

Nowa wersja Performance Monitor (release 2020.2)

9 lipca 2020 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server oraz PostgreSQL. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to: wspólny Dashboard, monitor zajętości obiektów bazodanowych dla Oracle oraz SQL Server, analiza zajętości obiektów w przyszłości oraz eksplorator zapytania dla baz danych Oracle oraz SQL Server.

Wspólny Dashboard
Nowy ekran Dashboard umożliwia podgląd jednocześnie na jednym ekranie wszystkich baz danych z każdej wersji aplikacji DBPLUS (Oracle, SQL Server oraz PostgreSQL). Na ekranie prezentowane są najważniejsze statystyki wydajnościowe porównywane w czasie rzeczywistym do trendu wyliczanego dla danej bazy danych. Dashboard prezentuje również informacje o alertach co w znaczny sposób skraca czas reakcji na problemy w danej bazie danych.

Object Size Exlplorer – monitor zajętości
W najnowszej wersji dodaliśmy funkcjonalność zbierania informacji o rozmiarze obiektów znajdujących się w monitorowanej bazie danych (Oracle, SQL Server). Od teraz możliwe będzie weryfikacja zajmowanego miejsca przez dany obiekt w czasie.
Zbieranie informacji o zajętości obiektów jest funkcją uruchamianą na żądanie przez użytkownika (domyślnie wyłączona). Dane o zajętości obiektów zbierane są w dwugodzinnych odstępach czasu i zapisywane do bazy danych repozytorium.

Prognozowanie zmian zajętości baz danych
W najnowszej wersji aplikacji wprowadziliśmy funkcjonalność prognozowania zajętości przestrzeni dyskowej w bazie danych. Funkcjonalność ta w bardzo łatwy sposób pomoże każdemu administratorowi bazy przewidzieć wielkość bazy i ułatwi proces Capacity Planing. Prognozowanie zajętości bazy danych wyliczane jest na podstawie danych zebranych przez aplikacje DBPLUS i zapisanych w bazie repozytorium. Prognozowanie można wykonać na podstawie danych historycznych z ostatnich 3 , 6 miesięcy jak również całego roku.

Query Object Explorer – monitor zapytań
W najnowszej wersji wprowadziliśmy możliwość analizy obiektów zapytania – Object Explorer. Funkcjonalność pozwala przeanalizować szczegółowo obiekty które wchodzą w skład danego zapytania co w znaczy sposób przyspiesza analizę wydajności np. czy w zapytaniu jest wykorzystywany optymalny indeks. Funkcjonalność w szczególności przydatna jest w przypadku zapytań opartych na widokach, dzięki Object Explorer łatwo można uzyskać informacje o przypisaniu kolumny w zapytaniu do dedykowanej tabeli z widoku.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

 
Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2020.2:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Artur Boguszewski

Software Architect