09/04/2020

Nowa wersja Performance Monitor (release 2020.1)

31 marca 2020 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server oraz PostgreSQL. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to: mechanizm formatujący i parsujący zapytania dla SQL Server, możliwość szybkiego przejścia do historii sesji z każdego ekranu, nowe statystyki wydajnościowe dla Oracle oraz zbieranie informacji o przerwanych zapytaniach w SQL Server.

Szybkie przejście na ekran historii sesji
W nowej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość szybkiego przejścia do historii sesji dla danego zapytania. Funkcjonalność dostępna jest na każdym oknie w którym widoczne są identyfikatory zapytań. Łatwe przejście do historii sesji pozwala w znaczny sposób przyspieszyć analizę i znaleźć źródło problemów wydajnościowych.

Mechanizm parsujący zapytania oraz SQL Format
W nowej wersji aplikacji dla baz danych SQL Server dodaliśmy mechanizm formatujący i parsujący zapytania uruchamiane na monitorowanej bazie danych. Mechanizm pozwala na szybkie sformatowania zapytania i pogrupowanie jego składowych ułatwiając analizę jego składni. Dodatkowo dla każdej platformy została dodana opcja formatowania tekstu zapytań.

Nowe statystyki wydajnościowe dla Oracle
Dodaliśmy informacje zawierającą dodatkowe statystyki zawierające szczegółowe informacje o czasie trwania zapytań w rozbiciu na elementy: Application wait Time, Concurrency wait Time, Cluster wait Time, User IO Wait Time, PLSQL Exec Time, Java Exec Time. Dzieki temu możliwe jest sprawdzenie jaki jest udział poszczególnych elementów w całkowitym czasie trwania zapytań Elapsed time wykonywanych w monitorowanej bazie danych.

Zbieranie informacji o przerwanych zapytaniach w SQL Server
W nowej wersji dodaliśmy funkcjonalność monitoringu przerwanych zapytań. Przerwane zapytania, to takie które zostały uruchomione na bazie danych (korzystały w trakcie procesowania z zasobów bazy danych CPU, pamięci etc.), ale nie zostały zakończone sukcesem. Monitoring zakłada zbieranie informacji o zapytaniach:

  • przerwanych ręcznie przez użytkownika,
  • z-timeoutowane przez silnik SQL np. w wyniku długiej blokady,
  • z-timeoutowane w wyniku blokady deadlocka,
  • przerwane ręcznie podczas gdy oczekiwało w blokadzie.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

 
Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2020.1:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Artur Boguszewski

Software Architect