Narzędzie do replikacji danych biznesowych z baz danych w czasie rzeczywistym.

 

To uniwersalne i niezawodne narzędzie do replikacji danych z baz danych Oracle i Microsoft SQL Server do baz danych Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL,MySQL oraz Amazon Redshift. Daje dostęp w czasie rzeczywistym do kopii danych produkcyjnych z zerowym wpływem na dostępność i wydajność systemów źródłowych.

 

Współdzielenie danych, między różnymi bazami danych i aplikacjami, może być bardzo złożone i mieć negatywny wpływ na wydajność systemów, a co za tym idzie – na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Ponadto, jeśli nie można analizować co do minuty aktualnych danych znajdujących się w różnych systemach, traci się możliwość rozwoju biznesu jakie daje dzisiaj zaawansowana analityka – Business Intelligence (BI).

Funkcjonalność oprogramowania (SQL Server)

Data Replicator dla SQL Server

Nasze case studies:

Data Hub – architektura Business Intelligence w trybie real-time

Wdrożenie centralnego systemu raportowania obsługującego organizację i partnerów biznesowych w 16 krajach europejskich.

 

Oczekiwania biznesu:

 • Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących bieżącej sprzedaży, stanów magazynowych oraz innych danych biznesowych (dane klientów, adresy dostaw, itd.).
 • Dane dostępne centralnie, aktualizowane w czasie rzeczywistym.

 

 

 

Podniesienie wersji bazy danych bez przerwy w działaniu aplikacji

Aktualizacja wersji wykorzystywanych baz danych i wdrożenie nowych funkcjonalności w aplikacji biznesowej wraz z migracją na nową platformę sprzętową.

 

Oczekiwania biznesu:

 • Bezproblemowa praca aplikacji na nowej wersji bazy danych po migracji.
 • Skrócenie procesu migracji (w tym testów) i eliminacja prac w weekendy.
 • Bezpieczeństwo migrowanych danych biznesowych.

 

 

Najważniejsze cechy:

 • Migracja danych bez przestoju w trybie Real-Time
 • Dystrybucja danych do systemów rozproszonych
 • Konsolidacja danych z wielu systemów do jednej bazy
 • Raportowanie operacyjne w czasie rzeczywistym
 • Replikacja między różnymi wersjami bazy danych i systemami operacyjnymi
opis
ZASOBY

FAQ
Q&A

Zobacz krótkie wideo wprowadzające

Nie wiesz jak rozwiązać codzienne problemy z wymianą danych, upgrade’ami, migracjami czy raportowaniem? Do sprawnej pracy wielu aplikacji w firmie niezbędna jest skuteczna wymiana danych pomiędzy nimi. Zobacz nasze krótkie wideo o DBPLUS Data Replicator.

 

Często rozwiązania pozwalające na integracje wielu aplikacji w przedsiębiorstwie, takie jak np. szyna danych, pochłaniają niezwykle dużo zasobów. Bardzo dobrym rozwiązaniem problemu integracji systemów okazuje się replikacja danych w czasie rzeczywistym pomiędzy nimi, która w dużo mniejszym stopniu obciąża zasoby niż inne metody.

Opis

Migracje i modernizacje baz danych

Dzięki replikacji danych w czasie rzeczywistym migracje danych i upgrade’y mogą być przeprowadzane dużo szybciej, przy minimalnym przestoju systemów źródłowych. Dzięki możliwości odwrócenia kierunku replikacji możliwy jest także powrót do starej bazy w przypadku wystąpienia problemów po migracji.

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Replikacja danych w czasie rzeczywistym pomiędzy systemami transakcyjnymi a platformami raportowymi pozwala na tworzenie raportów na podstawie najaktualniejszych danych bez najmniejszego, dodatkowego obciążenia dla systemów transakcyjnych będących źródłem danych. Dzięki temu, można rozwiązać problemy polegające na pracy na nieaktualnych danych lub uruchamianiem raportów bezpośrednio na systemach transakcyjnych, co ma negatywny wpływ na ich wydajność.

Integracja aplikacji i jednolity interface

Do sprawnej pracy wielu aplikacji niezbędna jest skuteczna wymiana danych pomiędzy nimi. Często stosowane rozwiązania, takie jak szyna danych są nieefektywne ze względu na wymagane zasoby. Replikacja w trybie online może w wielu przypadkach zastąpić inne, dużo bardziej obciążające zasoby i  metody wymiany danych pomiędzy systemami.

Konsolidacja danych z wielu systemów

Dzięki replikacji w czasie rzeczywistym można w łatwy sposób konsolidować dane z wielu systemów w jednej bazie danych – np. hurtowni danych. Raporty mogą być tworzone w oparciu o aktualne dane spływające z wielu systemów w czasie rzeczywistym, co pozwala na zaawansowane analizy Business Intelligence.

Intuicyjny interface

Nasze oprogramowanie posiada bardzo intuicyjny interfejs, łatwy do użycia nawet dla użytkowników, którzy nie mają dużego doświadczenia w replikacji baz danych.

Dystrybucja danych do systemów rozproszonych

DBPLUS Data Replicator może służyć do przesyłania danych w czasie rzeczywistym z głównego systemu transakcyjnego do systemów rozproszonych. Użytkownicy w odległych lokalizacjach mogą pracować na kopii danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym – bez obciążenia systemu źródłowego.

Zasoby

Pobierz program instalacyjny

Pobierz w pełni funkcjonalną bezpłatną wersję naszego oprogramowania. Dopóki nie przekraczasz 100.000 rekordów replikowanych dziennie możesz używać naszego oprogramowania bez żadnych opłat. Serwer DBPLUS Data Replicator działa na Windows Server 2008, 2012, 2016 lub 2019, Windows 7/8/10 z .NET 4.5 Framework.

 

Pobierz instrukcję użytkownika

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu.

Pobierz materiały informacyjne

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o DBPLUS Data Replicator.

Tutoriale

Zobacz krótkie wideo wprowadzające

 

 

 

FAQ

1. Czy Wasze oprogramowanie radzi sobie z przerwaniem replikacji?

DBPLUS Data Replicator ma wbudowane mechanizmy, które pozwalają na przerywanie (zatrzymywanie) replikacji a następnie jej kontynuację od miejsca, w którym nastąpiło przerwanie. W zależności od ilości danych jaka nie została zreplikowana podczas przerwy oprogramowanie potrzebuje pewnego czasu aby dojść do momentu, kiedy replikacja ponownie odbywa się w trybie on-line.

2. Co to oznacza, że replikacja jest on-line?

Oznacza to, że replikacja danych pomiędzy bazami następuje niemalże w czasie rzeczywistym (near real-time). W przypadku naszego oprogramowania minimalne opóźnienie wynosi ok 120 ms.

3. Czy można przeprowadzić test DBPLUS Data Replicator?

Udostępniamy Klientom nasze oprogramowanie do testu i wspieramy testową instalację.

4. Jakie są dostępne kierunki replikacji danych?

Bazą źródłową może być baza Oracle lub Microsoft SQL Server a bazą docelową bazy Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySql oraz Amazon Redshift.

5. Jaki jest model licencyjny DBPLUS Data Replicator?

DBPLUS Data Replicator jest licencjonowany dla wersji Standard Edition per gniazdo procesorowe (ang. CPU socket) oraz dla wersji Enterprise Edition na ilości rdzeni (ang. cores) w konfiguracji źródło-replika.

Q&A

1. Czy w razie problemów po migracji danych mogę wrócić do starej bazy?

Tak. Dzięki możliwości odwrócenia kierunku replikacji możliwy jest powrót do starej bazy w przypadku wystąpienia problemów po migracji.

2. Czy tworzenie raportów generuje dodatkowe obciążenie dla systemów transakcyjnych?

Raporty, które są tworzone na podstawie najaktualniejszych danych nie generują dodatkowego obciążenia dla systemów transakcyjnych będących źródłem danych.

3. Ile zmian w ciągu dnia jest w stanie odczytać Data Replicator?

Oprogramowanie DBPLUS Data Replicator jest wstanie odczytać do 1,5TB zmian w ciągu dnia zawartych w plikach logów. Informacje o zmianach wykonanych na źródłowej bazie danych czytywane są z logów transakcji (ang. transaction logs) za pośrednictwem narzędzia LogMiner dostępnego w bazach danych Oracle.

4. Czy ilość danych zapisanych w tabelach wpływa na szybkość replikowanych danych?

Złożoność modelu danych nie wpływa na szybkość replikowanych danych. DBPLUS Data Replikator odczytuje zmiany wykonywane na bazie produkcyjnej z logów transakcji odczytując pojedyncze operacje DDL.

5. Czy istnieje dodatkowa opłata za wsparcie?

Kiedy chcesz przetestować nasze oprogramowanie możemy wesprzeć Cię w jego instalacji i konfiguracji. Za wsparcie przy instalacji oprogramowania nie pobieramy opłat.

6. Jakie są różnice pomiędzy Replikacją Online a Oracle Data Guard?

Active Data Guard: Online Replication:
 • One-way physical replication Integrated automatic database failover
 • Logical replication: Active-Active HA, one to many, many to one
 • Target is a different database with the same data, it may have a different physical structure, indexing scheme or even platform
 • Standby database (target) is an exact copy open read-only
 • Extremely flexible, source and target are open read-write
 • Backups are interchangeable
 • Backup not exchangable
 • Supports all applications and workloads
 • Simplest to use, rich configurability and flexibility
 • Transparent to operate – no data type restrictions
 • Some data type restrictions
 • Choice of zero data loss protection or asynchronous
 • Asynchronous logical replication
 • Standby-first patching Database rolling maintenance and upgrades
 • Flexible options for rolling maintenance Zero downtime migration and application upgrades
 • An Oracle Database Enterprise Edition is required
 • Available for all database Edition (SE, EE)
 • The same version of databases must be installed on the source database and all standby databases
 • Replication between different versions of databases are supported
 • The same database platform is needed
 • Limited cross-platform support
 • Different database platform are supported (i.e. Oracle<>SQL Server)
 • Extensive cross-platform suport