Jesteśmy jednym z wiodących europejskich twórców oprogramowania do replikacji danych online oraz analizy i optymalizacji wydajności baz danych. Zastosowanie rozwiązań DBPLUS pozwala uzyskać istotne przyspieszenie pracy systemów informatycznych i obniżyć nakłady na infrastrukturę oraz licencje. Dwa główne produkty firmy to:

  • Performance Monitor – służący do monitoringu i analizy wydajności trzech wiodących silników baz danych
  • Data Replicator – oprogramowanie do replikacji danych w czasie rzeczywistym.

Każdy z produktów współpracuje zarówno z rozwiązaniami klasy enterprise firmy Oracle, Microsoft SQL oraz open source PostgreSQL.

Zaufało nam ponad 200 Klientów na rynku europejskim
Do naszych Klientów należą średnie i duże przedsiębiorstwa, w tym części koncernów międzynarodowych. Nasze doświadczenie obejmuje rynek ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny, bankowy, retail i e-commerce, energetykę, paliwowy, produkcję i logistykę.
do 60% wzrost wydajności bazy danych
Klienci posługujący się oprogramowaniem DPLUS Performance Monitor osiągają do 60% wzrostu wydajności baz danych. Oprogramowanie ułatwia pozyskać informacje o zapytaniach najbardziej obciążających monitorowaną bazę. Dzięki temu administratorzy skupiają się na rzeczywistych problemach w bazie danych.

Nasze oprogramowanie

Podstawową funkcją naszego software jest wykrywanie i optymalizacja wąskich gardeł w systemach informatycznych. Dzięki temu nasi klienci uzyskują wzrost wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu inwestycji w infrastrukturę oraz licencje. W przypadku replikacji danych online nasze oprogramowanie daje możliwość oddzielenia danych raportowych od danych produkcyjnych. Pozwala to na odciążenie systemów informatycznych i autonomiczne działanie raportowania online w organizacji klienta.

Architektura rozwiązań DBPLUS zaprojektowana została z myślą o maksymalnym skróceniu czasu implementacji oprogramowania. Pozwala to na szybsze niż w alternatywnych scenariuszach wdrożeniowych osiągniecie efektu biznesowego – np. istotnego wzrostu wydajności systemu informatycznego.

Łatwość instalacji i korzystania oraz możliwość samodzielnej customizacji pozytywnie wpływają na optymalizację kosztów, zarówno po stronie klienta jak i DBPLUS. Instalacja wersji testowej oraz pełnej wersji oprogramowania przebiega w ten sam sposób i nie wymaga wsparcia partnera i może zostać wykonana samodzielnie przez Klienta.

Obecnie rozwiązania DBPLUS wykorzystywane są na 17 rynkach europejskich. Do naszych Klientów zaliczają się instytucje bankowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, energetyczne, dystrybucyjne, produkcyjne, sieci handlowe i e-commerce. Oprogramowanie DBPLUS jest także wykorzystywane w sektorze administracji publicznej.

10K+ sprzedanych licencji Performance Monitor
Nasze oprogramowanie rozwijamy od ponad 10 lat wspólnie z naszymi klientami. Duża liczba wdrożeń pozwala nam na rozwijanie naszych produktów zgodnie z realnymi potrzebami rynku. Nasi klienci korzystają z doświadczeń w budowaniu aplikacji wyniesionych z innych branż i rynków.
1,5TB przetworzonych logów w 24h
Oprogramowanie DBPLUS Data Replicator jest wstanie odczytać do 1,5TB zmian w ciągu dnia zawartych w plikach logów. Informacje o zmianach wykonanych na źródłowej bazie danych czytywane są z logów transakcji (ang. transaction logs) za pośrednictwem narzędzia LogMiner dostępnego w bazach danych Oracle. Jedyny wpływ jaki ma działanie Replikatora na bazę źródłową polega na niewielkim obciążeniu wynikającym z pracy narzędzia LogMiner.

Dlaczego DBPLUS?

Nasz model współpracy opiera się na dostarczaniu efektów. Tworzymy wartość dodaną, zapewniając transfer wiedzy do organizacji Klienta. Udostępniamy pełną dokumentację techniczną i wersje testowe naszego oprogramowania. W trakcie wdrożenia i trwania projektu oferujemy dostęp do inżynierów tworzących nasze oprogramowanie. Dzięki temu każda aktualizacja software uwzględnia rzeczywiste potrzeby biznesowe z jakimi mierzą się na co dzień nasi Klienci.

DBPLUS aktualizuje swoje produkty cztery razy w ciągu roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach licencji lub wykupionego odpowiedniego planu maintenance. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanych bazach danych. Informacje o aktualizacjach oprogramowania >>

17 rynków europejskich
Oprogramowanie DBPLUS wykorzystywane jest w całej Europie. Do naszych klientów należą średnie i duże przedsiębiorstwa dla których wydajność aplikacji biznesowych odgrywa kluczową rolę w biznesie. DBPLUS posiada partnerów na lokalnych rynkach europejskich.
1000 średnia liczba tabel przenoszona w replikacji online
Ilość tabel w których zapisane są dane nie stanowi problemu. Złożoność modelu danych nie wpływa na szybkość replikowanych danych. DBPLUS Data Replikator odczytuje zmiany wykonywane na bazie produkcyjnej z logów transakcji odczytując pojedyncze operacje DDL.

Doświadczenie

Dzięki wieloletniej współpracy z Klientami oprogramowanie DBPLUS rozwijane jest w oparciu o rzeczywiste problemy rynkowe. Wiedza na temat specyfiki poszczególnych sektorów pozwala nam zaoferować rozwiązania sprawdzone w wielu branżach. Dzięki temu uzyskujemy pozytywne referencje. Nasze doświadczenie obejmuje następujące segmenty:

Ubezpieczenia
Oprogramowanie DBPLUS wykorzystywane jest przez największe podmioty rynku ubezpieczeniowego. Obejmuje to zarówno firmy operujące na rynkach krajowych jak i części międzynarodowych korporacji. Klienci z sektora ubezpieczeniowego wykorzystują nasze oprogramowanie jako element procesów podnoszenia wydajności baz danych Oracle, Microsoft SQL Server i PostgreSQL oraz do replikacji danych online.

Telekomunikacja
Do naszych klientów zaliczają się najwięksi operatorzy działający na rynku europejskim. Branża telekomunikacyjna korzysta z naszego oprogramowania do poprawy wydajności oraz z usług optymalizacji baz danych. Segment mobilny to szybko rozwijający się rynek w dużym stopniu uzależniony od zmieniających się potrzeb konsumentów. Szybki dostęp do danych oraz ciągła poprawa wydajności to potrzeby w których osiągnięciu pomagają rozwiązania tworzone przez DBPLUS.

Bankowość
Bezpieczeństwo informacji jest jednym z istotnych elementów charakteryzujących cały sektor finansowy. Nasze oprogramowanie spełnia wysokie wymagania stawiane przez banki. DBPLUS w ramach obsługi sektora bankowego dostarcza rozwiązania z zakresu poprawy wydajności baz danych jak również replikacji danych produkcyjnych.

Retail
Jednym z kluczowych wskaźników decydujących o sukcesie w sprzedaży internetowej jest szybkość i jakość obsługi. Dlatego dużą część firm z tego sektora wykorzystuje nasze aplikacje do analizy i dalszej poprawy wydajności swoich baz danych. Nasza współpraca z klientami najczęściej rozszerzana jest także o udostępnienie zbiorczych raportów online z zastosowaniem replikacji danych w czasie rzeczywistym.

Energia
Specyfika branży energetycznej i paliwowej wymaga stosowania określonych procedur postępowania, w których dobrze sprawdzają się nasze aplikacje. Zespół DBPLUS świadczy usługi utrzymania baz danych dla dużej liczby klientów z rynku energii. Nasze doświadczenie we współpracy z największymi operatorami energetycznymi pozwala nam rozwiązywać bieżące problemy z wydajnością oraz szybkością obsługi procesów biznesowych.

Produkcja
Zarządzanie zapasami i utrzymane płynności wszystkich procesów wymaga od naszych klientów stałego monitoringu danych produkcyjnych. Jednocześnie dostęp do analizy danych powinien odbywać się online oraz bez obciążania środowiska produkcyjnego. Nasze doświadczenie w sektorze produkcji i logistyki obejmuje wdrożenie replikacji online, dostarczanie rozwiązań poprawy wydajności i świadczenie usług z zakresu utrzymania baz danych.

do 70% niższe koszty wdrożenia
Porównaj naszą ofertę z kosztami implementacji alternatywnych scenariuszy wdrożeniowych. Dzięki elastycznemu podejściu, maksymalnemu skróceniu czasu wdrożenia oraz pełnej customizacji naszego oprogramowania jesteśmy w stanie zaoferować istotnie niższe koszty wdrożenia.
Odczytywanie 80GB zmian/h z logów bez wpływu na wydajność
Data Replicator jest wstanie odczytać ponad 80GB zmian zawartych w plikach logów na godzinę. Informacje o zmianach wykonanych na źródłowej bazie danych czytywane są z logów transakcji (ang. transaction logs) za pośrednictwem narzędzia LogMiner dostępnego w bazach danych Oracle. Jedyny wpływ jaki ma działanie Replikatora na bazę źródłową polega na niewielkim obciążeniu wynikającym z pracy narzędzia LogMiner.