DBPLUS oferuje unikalne rozwiązania dla efektywnej optymalizacji wydajności baz danych Oracle i Microsoft SQL Server. Oprogramowanie DBPLUS Performance Monitor pozwala na bardzo precyzyjne monitorowanie parametrów wydajnościowych bazy danych i wyszukiwanie wąskich gardeł, które można zoptymalizować.

 

Oprócz zaawansowanego oprogramowania monitorującego, DBPLUS oferuje szeroką gamę usług ukierunkowanych na optymalizację baz danych. Nasze oprogramowanie i usługi zostały opracowane w oparciu o 15 lat doświadczeń naszych ekspertów w dziedzinie rozwiązywania problemów i optymalizacji baz danych…..

 

Jest to oferta skierowana do Klientów wymagających kompleksowej usługi, stawiających na dynamikę rozwoju, często wdrażających nowe funkcjonalności oprogramowania, będące źródłem problemów z wydajnością. W ramach usługi przejmujemy odpowiedzialność za wydajność baz danych w czasie określonym umową z klientem.

Obejmuje:

 • Monitoring baz danych w cyklu 24/7
 • Analiza wydajności w trybie ciągłym
 • Natychmiastowa diagnoza i rozwiązywanie problemów z wydajnością powierzonych baz danych
 • Gwarancja utrzymania ustalonej wydajności baz danych przez cały czas trwania usługi
 • Rekomendacje najlepszych praktyk dla programistów i administratorów baz danych
opis

FAQ

Przejdź na nasz kanał na YouTube, gdzie zamieściliśmy filmy, dzięki którym lepiej poznasz funkcje DBPLUS Performance Monitor i dowiesz się w jaki sposób z jego pomocą wykrywać i usuwać problemy wydajnościowe w bazach danych.

Opis

Brak sukcesu – brak opłaty! Gwarantujemy, że bazy danych objęte umową będą pracować z ustaloną wydajnością przez cały czas trwania umowy. W przeciwnym wypadku koszt naszych usług będzie wynosił 0 złotych!

Godziny robocze 8-16

W godzinach roboczych nasi operatorzy stale monitorują zachowanie bazy danych, dzięki czemu pojawiające się problemy są natychmiast analizowane i diagnozowane. W efekcie klient otrzymuje raporty wydajnościowe w czasie rzeczywistym

Poza godzinami roboczymi

Nasze oprogramowanie pozwala na automatyczne monitorowanie baz danych przez 24h na dobę. Można je tak skonfigurować, aby wysyłało automatyczne alerty po przekroczeniu zadanych wartości kluczowych parametrów.

Jak to działa?

Kompleksową obsługę można zakupić na okres okres 12 lub 24 miesięcy. W ramach usługi gwarantujemy, że początkowo uzgodniona wydajność baz danych objętych umową zostanie utrzymana przez cały okres trwania umowy. W określonych odstępach czasu możemy wysyłać raporty o stanie monitorowanych baz danych i zmian zalecanych do wdrożenia w celu utrzymania uzgodnionego poziomu wydajności.

Monitorujemy kluczowe parametry bazy danych, takie jak:

 • wydajność poleceń SQL
 • czasy oczekiwań w bazie danych (wait interface)
 • LATCH
 • podsystemy I/O
 • bufory pamięci blokady (lock)
 • sesje użytkowników

Jak to działa?

Brak sukcesu – brak opłaty! Gwarantujemy, że bazy danych objęte umową będą pracować z ustaloną wydajnością przez cały czas trwania umowy. W przeciwnym wypadku koszt naszych usług będzie wynosił 0 złotych!

Godziny robocze 8-16

W godzinach roboczych nasi operatorzy stale monitorują zachowanie bazy danych, dzięki czemu pojawiające się problemy są natychmiast analizowane i diagnozowane. W efekcie klient otrzymuje raporty wydajnościowe w czasie rzeczywistym

Poza godzinami roboczymi

Nasze oprogramowanie pozwala na automatyczne monitorowanie baz danych przez 24h na dobę. Można je tak skonfigurować, aby wysyłało automatyczne alerty po przekroczeniu zadanych wartości kluczowych parametrów.

Jak to działa?

Kompleksową obsługę można zakupić na okres okres 12 lub 24 miesięcy. W ramach usługi gwarantujemy, że początkowo uzgodniona wydajność baz danych objętych umową zostanie utrzymana przez cały okres trwania umowy. W określonych odstępach czasu możemy wysyłać raporty o stanie monitorowanych baz danych i zmian zalecanych do wdrożenia w celu utrzymania uzgodnionego poziomu wydajności.

Monitorujemy kluczowe parametry bazy danych, takie jak:

 • wydajność poleceń SQL
 • czasy oczekiwań w bazie danych (wait interface)
 • LATCH
 • podsystemy I/O
 • bufory pamięci blokady (lock)
 • sesje użytkowników

FAQ

1. Naprawdę nie pobieracie żadnych opłat, jeżeli nie uda się wam dostarczyć poprawy wydajności na ustalonym poziomie?

Absolutnie tak! Nasza filozofia działania zakłada, że usługi oferowane Klientom są dla nich ZAWSZE finansowo korzystne, bez znaczenia, ile godzin pracujemy nad rozwiązaniem. Opłatę pobieramy tylko wtedy, gdy dostarczymy uzgodniony poziom poprawy wydajności. W ten sposób współpraca z DBPLUS jest w 100% pozbawiona ryzyka.

2. Skąd mam wiedzieć, której potrzebuję usługi: Performance on Demand czy Performance Management?

Jednorazowa poprawa wydajności (Performance on Demand) jest najlepszą opcją dla systemów, które po jakimś czasie eksploatacji straciły wydajność, lecz nie podlegają ciągłemu rozwojowi. Kiedy twój system jest ciągle zmieniany w celu implementacji nowych funkcjonalności i dotrzymania kroku ciągle zmieniającemu się otoczeniu biznesowemu wtedy lepszym wyborem jest usługa utrzymania wydajności na ustalonym poziomie (Performance Management) ponieważ jednorazowo wdrożone zmiany do poprawy wydajności mogą nie działać dobrze po kolejnych aktualizacjach systemu.

3. Skąd wiecie, o ile można poprawić wydajność bazy danych?

DBPLUS Performance Monitor daje nam bardzo dokładną informację o czasach wykonania każdego pojedynczego zapytania SQL w bazie danych wraz z informacją o zajętości CPU oraz ilości wymienianych danych na operacjach I/O. Dzięki bardzo szerokiemu doświadczeniu naszych ekspertów na podstawie informacji z Monitora możemy z bardzo dużą dokładnością przewidzieć, o ile można podnieść wydajność bazy danych. Dokładność naszych estymacji jest tak duża, że nie boimy się dawać Klientom naszej słynnej gwarancji „Brak sukcesu – Brak opłat”.

4. Czy usługi wykonujecie zdalnie czy lokalnie?

Usługa jednorazowej optymalizacji wydajności w zależności od potrzeb Klienta wykonywana jest zdalnie lub lokalnie w miejscu wskazanym przez Klienta. Natomiast usługa kompleksowego zarządzania wydajnością wykonywana jest wyłącznie w sposób zdalny przez centrum monitoringu DBPLUS. W ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić stałą wydajność przez czas trwania kontraktu.

5. Jak działa usługa kompleksowego zarządzania wydajnością?

Kompleksowe zarządzanie wydajnością to monitoring baz danych 24/7. Kluczowe parametry, które monitorujemy to: wydajność poleceń SQL, czasy oczekiwań w bazie danych, LATCH, podsystemy I/O, bufory pamięci, blokady (locks) oraz sesje użytkowników. Analiza wydajności odbywa się w trybie ciągłym, a diagnoza i rozwiązywanie problemów z wydajnością powierzonych baz danych jest natychmiastowa.

6. Co jest potrzebne aby skorzystać z usług DBPLUS?

Każda usługa wymaga wcześniejszej instalacji oprogramowania Performance Monitor. Informacje o wydajności zbierane od chwili uruchomienia monitoringu. W celu jak najlepszego wykonania usługi zalecamy minimum kilkudniowe działanie aplikacji na monitorowanej bazie danych i dopiero po tym czasie przystępujemy do wykonania usług.

7. Czy usługa kompleksowego zarządzania wydajnością jest dostępna całodobowo?

Tak. Nasze oprogramowanie pozwala na automatyczne monitorowanie baz danych przez 24/7, a w godzinach roboczych (od 8 do 16) nasi inżynierowie stale monitorują zachowanie bazy danych, dzięki czemu pojawiające się problemy są natychmiast analizowane i diagnozowane. W efekcie klient otrzymuje raporty wydajnościowe w czasie rzeczywistym.

8. Jaki jest czas trwania umowy na kompleksowe zarządzanie wydajnością?

Usługa kompleksowego zarządzania wydajnością dostępna jest w dwóch modelach – umowy na 12 lub 24 miesiące. W ramach usługi gwarantujemy, że uzgodniona wydajność baz danych objętych umową zostanie utrzymana przez cały okres trwania umowy. Klient otrzymuje w ustalonych indywidualnie cyklach raporty o stanie monitorowanych baz danych i zmianach zalecanych do wdrożenia w celu utrzymania uzgodnionego poziomu wydajności.

Q&A