Jaka chmura?

Wybór rozwiązania jest decyzją strategiczną. Przed wyborem konkretnego dostawcy usługi typu cloud, należy rozpoznać potrzeby, wytypować odpowiedni model świadczenia usług (IaaS, PaaS, SaaS) i przyjrzeć się rozwiązaniom do monitorowania poziomu świadczonych usług (SLA), aby świadomie płacić za to, co się zamówiło w umowie.

 

Przy ocenie rozwiązań warto wciąć pod uwagę:

  • możliwość definiowania jednolitych lub odseparowanych zasobów bazodanowych
  • możliwość optymalizacji ich wydajności na poziomie bazy danych
  • sposoby zarządzania infrastrukturą on-prem i cloud
  • możliwość integracji z zewnętrznymi narzędziami monitorującymi różne technologie i wersje baz danych

 

Wzrost ilości gromadzonych w firmach informacji i świadomość skomplikowanych procesów biznesowych sprawiają, że rośnie popyt na rozwiązania zapewniające szybką wymianę informacji biznesowych. Służą do tego narzędzia do replikacji danych  – niezależne od użytych rozwiązań sprzętowych czy wersji baz danych i systemów operacyjnych, także w środowiskach chmury obliczeniowej.

 

Rynek rozwiązań cloudowych szybko się rozwija, chociaż czasem trudno jest przekonać użytkowników biznesowych, że nasze dane można trzymać gdzieś poza dostępną, fizyczną lokalizacją. Przedsiębiorcy jednak coraz przyjaźniej patrzą na ten model usług, ponieważ rośnie ilość danych, a w chmurze dostęp do nich możliwy jest z każdego urządzenia. Korzystanie z rozwiązań cloudowych często nie wymaga posiadania żadnej infrastruktury na własność.

Coraz więcej chmury

Dotyczy to w szczególności rynku startupowego, który coraz chętniej wykorzystuje usługi cloud – wynajęcie miejsca w chmurze na kilka miesięcy, nie wiąże się z inwestycją w sprzęt czy infrastrukturę.

 

Na świecie coraz większą popularność zyskuje model wykorzystania chmury przez małe firmy, które kupują serwery w chmurze, nawet na krótki czas i replikują dane biznesowe między dostawcami co kilka miesięcy, szukając najlepszych rozwiązań i cen.

Migracje i replikacje

Zapewnienie dostępności danych jest coraz ważniejsze, rośnie liczba firm korzystających z rozwiązań służących do monitorowania i replikacji danych czy migracji danych do nowszych systemów bazodanowych, w tym zapewnienia wydajności baz danych, wysokiej dostępności systemów transakcyjnych czy konkretnych aplikacji raportowych.

 

Dotyczy to w szczególności krytycznych z punktu widzenia biznesu systemów, gdzie rozwiązania replikacyjne zapewniają drugą działającą kopię danych, która przejmuje rolę systemu produkcyjnego lub systemu raportowego (Operational BI) nieobciążającego wydajność systemu głównego.

 

DBPLUS oferuje także rozwiązania migracji danych dla użytkowników, którzy chcą z platform fizycznych migrować do platform w chmurze lub konsolidować dane biznesowe z różnych platform Oracle i Microsoft.

Replikacja danych biznesowych w trybie real-time

Firmy nie mogą sobie pozwolić na przestój związany z dużym obciążeniem systemów transakcyjnych zadaniami ładowania danych do hurtowni danych czy raportowaniem ad hoc przez analityków biznesowych.

 

Zaniedbanie lub brak optymalizacji wydajności systemów bazodanowych, niezależnie czy to chmura prywatna, publiczna czy hybrydowa zawsze będzie skutkować obniżeniem jakości świadczonych usług przez systemy biznesowe Klienta.