DBPLUS oferuje unikalne rozwiązania dla efektywnej optymalizacji wydajności baz danych Oracle i Microsoft SQL Server. Oprogramowanie DBPLUS Performance Monitor pozwala na bardzo precyzyjne monitorowanie wydajności baz danych i wyszukiwanie wąskich gardeł, które można zoptymalizować. Oprócz zaawansowanego oprogramowania monitorującego, DBPLUS oferuje również szeroką gamę usług ukierunkowanych na optymalizację wydajności baz danych. Oprogramowanie DBPLUS Performance Monitor i usługi zostały opracowane w oparciu o 15 lat doświadczenie zespołu ekspertów DBPLUS w dziedzinie rozwiązywania problemów i optymalizacji środowisk bazodanowych .

 

Dzięki wykorzystaniu autorskiego oprogramowania do monitorowania wydajności baz danych DBPLUS Performance Monitor oraz dzięki wieloletniemu doświadczeniu inżynierów DBPLUS aplikacje biznesowe korzystające z baz danych, mogą zwiększyć prędkość działania od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent, bez konieczności zakupu nowych serwerów.

Obejmuje:

 • Analizę problemów wydajnościowych bazy danych, w tym zdefiniowanych jako krytyczne
 • Zdefiniowanie przez DBPLUS gwarantowanego poziomu optymalizacji dla danej bazy danych
 • Implementacja zmian na poziomie bazy danych, bez ingerencji w kod aplikacji
 • Pomiar rezultatów i benchmarking „przed” i „po” wykonaniu prac optymalizacyjnych
 • Rekomendacje i najlepsze praktyki w utrzymania aktualnej wydajności dla administratorów
opis
nasza filozofia
sposób w jaki pracujemy
FAQ

Zobacz wideo wprowadzające

Ilość informacji jakie firmy wykorzystują w swojej codziennej działalności rośnie bardzo szybko. Nie zawsze systemy i aplikacje nadążają z wydajnością. Problemy z efektywnością działania rozwiązań IT bardzo często dotykają klientów i przekładają się na wyniki biznesowe. Może to dotyczyć zbyt wolnego działania sklepu internetowego czy systemu zamówień B2B. Nawet 90% problemów związanych ze zbyt wolnym działaniem systemów wynika ze złego działania baz danych.

 

DBPLUS optymalizuje algorytmy baz danych, co sprawia, że działają one znacznie lepiej. Co więcej dzięki optymalizacji działania baz danych można istotnie ograniczyć wydatki IT na alternatywne sposoby zwiększania wydajności pracy systemów.

Opis

 • Wykorzystując funkcjonalności „Database load” możliwe jest szybkie sprawdzanie obciążania serwera generowanego przez procesy bazy danych za wybrany okres.
 • Aplikacji daje szybki dostęp do wykresów: utylizacji CPU, czasu trwania wszystkich oczekiwań, utylizacji całkowitej na serwerze na którym znajduje się baza danych, liczby dostępnych CPU w serwerze.
 • Dostęp do danych umożliwia szybką identyfikację punktów odstających od trendu. Dzięki możliwości zmiany skali wykresu możliwe jest zwiększanie dokładności wybranych punktów. Dane zapisywane są co 15 minut.
 • Dla każdego punktu dostępna jest lista wszystkich wykonanych zapytań. Za pomocą zakładki SQL Details można uzyskać dostęp do statystyk wydajności dla każdego zapytania, które było uruchamiane w bazie danych. Umożliwia to przeglądanie wydajności poszczególnych zapytań wraz ze wszystkimi planami ich wykonania.
 • Funkcja Load Trends służy do sprawdzenia trendów w bazie danych z dłuższy okres, co umożliwia kontrolę czasu trwania wszystkich zapytań w bazie danych za każde 15 minut, godzinę, dzień, tydzień czy miesiąc.
 • SQL Analyze umożliwia analizę obciążenia jakie stanowi pojedyncze zapytanie na tle wszystkich zapytań bazy danych i identyfikację zapytań, które mogą wymagać optymalizacji.

Rozwiązywanie problemów wydajnościowych za pomocą DBPLUS Performance Monitor

Nasza filozofia

Skupiamy się na tuningu pojedyńcznych zapytań SQL zamiast zmieniać globalbe parametry bazy danych. Spójrz poniżej, dlaczego to takie ważne.

 

Inne firmy

DBPLUS

Skupiają się na próbach modyfikacji globalnych parametrów bazy danych w celu uzyskania przyspieszenia działania. Skupia się na pojedynczych zapytaniach SQL, które powodują problemy wydajnościowe.
Użytkownicy pracują z aplikacją, która wysyła zapytania do bazy danych. Użytkownicy pracują z aplikacją, która wysyła zapytania do bazy danych.
Niektóre zapytania mają negatywny wpływ na bazę danych i powodują znaczne spowolnienie jej działania. Niektóre zapytania mają negatywny wpływ na bazę danych i powodują znaczne spowolnienie jej działania.
Próba modyfikacji kilku parametrów bazy danych w celu poprawy wydajności. Precyzyjne wyszukanie zapytań SQL będących wąskimi gardłami systemu i modyfikacja jedynie parametrów wykonań oraz algorytmów takich problematycznych zapytań
Wynik takiej modyfikacji jest nieznany; bardzo często zmiana ogólnych parametrów ma dobry wpływ na niektóre pytania, ale zły na inne i nie daje ogólnego zwiększenia wydajności bazy danych. Zmiana wyłącznie parametrów wykonania i algorytmów tych zapytań SQL, które są wąskimi gardłami w bazie danych daje 100% gwarancję pozytywnego wpływu na wydajność bazy danych. Nie ma to negatywnego wpływu na inne obszary.
Ogólne przyspieszenie bazy danych za pomocą tej metody jest bardzo trudne do osiągnięcia. Metoda ta daje gwarantowane przyspieszenie działania bazy.

Sposób w jaki pracujemy

DBPLUS

Są rzeczy, nad którymi musimy pracować sami razem z naszym oprogramowaniem. Dlatego, proszę, nie bierz nam za złe, jeśli powiemy, że wrócimy do Ciebie w ciągu kilku dni.

Ty – nasz Klient

Są rzeczy, nad którymi musimy pracować wspólnie z Tobą. Skoro jesteś tym, który zna swój biznes na wylot, Twoje opinie i sugestie są dla nas niezwykle cenne.

1. Instalacja oprogramowania

Po pierwsze: instalujemy DBPLUS PERFORMANCE MONITOR na okres do 20 dni roboczych. W ten sposób zbieramy niezbędne informacje o wydajności Twoich systemów i baz danych.

2. Analiza problemów wydajnościowych

Po drugie: przeprowadzamy analizę problemów wydajnościowych dla procesów zdefiniowanych przez Klienta jako krytyczne

3. Zdefiniowanie poziomu optymalizacji

Następnym krokiem jest zdefiniowanie poziomu optymalizacji bazy danych, jaki możemy zagwarantować do jakiego poziomu zmniejszy się zajętość zasobów oraz o ile zoptymalizowane procesy przyspieszą swoje działanie

4. Przygotowanie zmian do implementacji

Przygotujemy zmiany do wdrożenia w celu zwiększenia wydajności jednego lub więcej wskazanych procesów w bazie danych. Te zmiany zostaną zaimplementowane z poziomu bazy danych bez ingerencji w kod aplikacji

5. Implementacja zmian

Po uzyskaniu Twojej zgody zaimplementujemy zmiany w bazie danych. Z pomocą naszego oprogramowania DBPLUS Performance Monitor zmierzymy rezultaty i porównamy je z poprzednio zmierzonymi wartościami wydajności procesów.

FAQ

1. Naprawdę nie pobieracie żadnych opłat, jeżeli nie uda się wam dostarczyć poprawy wydajności na ustalonym poziomie?

Absolutnie tak! Nasza filozofia działania zakłada, że usługi oferowane Klientom są dla nich ZAWSZE finansowo korzystne, bez znaczenia, ile godzin pracujemy nad rozwiązaniem. Opłatę pobieramy tylko wtedy, gdy dostarczymy uzgodniony poziom poprawy wydajności. W ten sposób współpraca z DBPLUS jest w 100% pozbawiona ryzyka.

2. Skąd mam wiedzieć, której usługi potrzebuję: optymalizacja wydajności czy kompleksowe zarządzanie wydajnością?

Usługa optymalizacji to jednorazowa poprawa wydajności (ang. performance on demand) i jest najlepszą opcją dla systemów, które po jakimś czasie eksploatacji straciły wydajność, lecz nie podlegają ciągłemu rozwojowi. Kiedy twój system jest ciągle zmieniany w celu implementacji nowych funkcjonalności i dotrzymania kroku ciągle zmieniającemu się otoczeniu biznesowemu wtedy lepszym wyborem jest kompleksowa usługa utrzymania wydajności na ustalonym poziomie (ang. performance management) ponieważ jednorazowo wdrożone zmiany do poprawy wydajności mogą nie działać dobrze po kolejnych aktualizacjach systemu.

3. Skąd wiecie, o ile można poprawić wydajność bazy danych?

Performance Monitor daje nam bardzo dokładną informację o czasach wykonania każdego pojedynczego zapytania SQL w bazie danych wraz z informacją o zajętości CPU oraz ilości wymienianych danych na operacjach I/O. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu naszych ekspertów na podstawie informacji z aplikacji możemy z bardzo dużą dokładnością przewidzieć, o ile można podnieść wydajność bazy danych. Dokładność naszych estymacji jest tak duża, że nie boimy się udzialać Klientom gwarancji  osiągnięcia określonych parametrów wydajności bazy danych.

4. Czy usługi wykonujecie zdalnie czy lokalnie?

Usługa jednorazowej optymalizacji wydajności w zależności od potrzeb Klienta wykonywana jest zdalnie lub lokalnie w miejscu wskazanym przez Klienta. Natomiast usługa kompleksowego zarządzania wydajnością wykonywana jest wyłącznie w sposób zdalny przez centrum monitoringu DBPLUS. W ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić stałą wydajność przez czas trwania kontraktu.

5. Co jest potrzebne aby skorzystać z usług DBPLUS?

Każda usługa wymaga wcześniejszej instalacji oprogramowania Performance Monitor. Informacje o wydajności zbierane od chwili uruchomienia monitoringu. W celu jak najlepszego wykonania usługi zalecamy minimum kilkudniowe działanie aplikacji na monitorowanej bazie danych i dopiero po tym czasie przystępujemy do wykonania usług.

6. Na czym polega usługa optymalizacji wydajności?

Usługa optymalizacji wydajności obejmuje:

1. Przygotowanie zestawienia zawierającego informacje o podstawowych miernikach wydajnościowych takich jak: czas trwania zapytań, utylizacja CPU czy statystykę odczytów z urządzeń dyskowych. W ramach analizy administratorzy DBPLUS określają procentowy poziom optymalizacji jaki można osiągnąć stosując się do rekomendacji i zaleceń przygotowanych przez DBPLUS.

2. W drugim etapie przygotowujemy szczegółowy raport zawierający konieczne do wykonania zmiany które w rezultacie poprawią wydajność bazy danych. Raport zawiera szczegółową analizę topowych zapytań z rekomendacją poprawy ich wydajności które można osiągnąć bez ingerencji w kod aplikacji. W raporcie zawarte są również informacje o wąskich gardłach i sposobie ich usunięcia (np. wysoki poziom blokad).

3. po wdrożeniu zaleceń Klient otrzymuje końcowy raport na którym widoczne są rezultaty wdrożonych zmian. Porównanie wydajności baz danych przed i po wdrożeniu rekomendacji.

Q&A