PostgreSQL vs Oracle

13/06/2024

PostgreSQL vs Oracle: Wybierz odpowiednią bazę danych

PostgreSQL vs Oracle – platforma open-source, która promuje adaptacyjność i dostępność vs zastrzeżony system zaprojektowany z myślą o wysokiej przepustowości i skalowalności w środowiskach korporacyjnych. Te systemy baz danych, choć oba zaprojektowane do zarządzania ogromnymi ilościami danych, różnią się znacznie pod względem podejścia, filozofii i targetu.

PostgreSQL to oparty na społeczności, elastyczny model, który wspiera dostosowywanie i innowacje. Jest idealny dla podmiotów, które cenią sobie elastyczne i opłacalne rozwiązania. Oracle, z kolei, celuje w operacje na dużą skalę, a może to robić dzięki swojej nastawionej na wydajność architekturze, która zapewnia niezawodność i solidność przy dużych obciążeniach.

Jeśli nikt nie widzi problemów z bazą danych, to czy one naprawdę istnieją? - W przeciwieństwie do popularnego filozoficznego dylematu, na to pytanie można odpowiedzieć dość łatwo - Absolutnie tak. Niewidoczne lub niemonitorowane problemy w systemach baz danych zdarzają się i faktycznie mogą powodować znaczące zakłócenia. Nie ma znaczenia, jeśli nie są one od razu widoczne. Parametry wydajności baz danych to podstawowe wskaźniki jej zdrowia. Bez ich monitorowania i proaktywnego zarządzania, te podstawowe problemy mogą się nasilać, prowadząc do spadku wydajności, potencjalnej utraty danych, a nawet awarii systemu. Te z natury wymagają pilnych i często kompleksowych interwencji w celu ich naprawienia. Parametry wydajności baz danych nie mogą być ignorowane. To się po prostu się nie opłaca.

06/06/2024

Najważniejsze parametry wydajności baz danych

Jeśli nikt nie widzi problemów z bazą danych, to czy one naprawdę istnieją? – W przeciwieństwie do popularnego filozoficznego dylematu, na to pytanie można odpowiedzieć dość łatwo – Absolutnie tak. Niewidoczne lub niemonitorowane problemy w systemach baz danych zdarzają się i faktycznie mogą powodować znaczące zakłócenia. Nie ma znaczenia, jeśli nie są one od razu widoczne. Parametry wydajności baz danych to podstawowe wskaźniki jej zdrowia. Bez ich monitorowania i proaktywnego zarządzania, te podstawowe problemy mogą się nasilać, prowadząc do spadku wydajności, potencjalnej utraty danych, a nawet awarii systemu. Te z natury wymagają pilnych i często kompleksowych interwencji w celu ich naprawienia.

Parametry wydajności baz danych nie mogą być ignorowane. To się po prostu się nie opłaca.

Why Oracle changes the execution plan for a query

16/05/2024

Dlaczego Oracle Zmienia Plan Wykonania Zapytania?

Zrozumienie, dlaczego Oracle zmienia plan wykonania zapytania, może zaoszczędzić Ci wiele czasu i bólu głowy. Statystyki, dystrybucja danych (nawet bez zaktualizowanych statystyk), zmiany schematu i o wiele więcej – istnieje wiele czynników stojących za zmianami planu wykonania. Znajomość wszystkich z nich pomaga utrzymać wydajną i stabilną wydajność zapytań.

Jak przyspieszyć odczytywanie zapytań z bazy danych?

06/05/2024

Jak przyspieszyć odczytywanie zapytań z bazy danych?

Zanim przejdziemy do technicznych aspektów tego jak przyspieszyć odczytywanie zapytań z bazy danych, zajmijmy się zrozumieniem, czego dokładnie potrzebujemy. Może się to bowiem wydawać proste, ale nieefektywne zapytania często zaczynają się właśnie od niepewności co do wymagań dotyczących danych. Dokładna wiedza na temat tego, jakie informacje są niezbędne dla danej aplikacji lub analizy, nie tylko pomaga w tworzeniu precyzyjnych zapytań, ale także zapobiega pobieraniu przez bazę danych dodatkowych informacji, co może znacznie spowolnić wydajność.