16/09/2020

Actinium Consulting GmbH i DBPLUS nawiązują współpracę

Actinium Consulting GmbH specjalizuje się w Business Intelligence i ERP. Rozwój oprogramowania DBPLUS do optymalizacji baz danych i replikacji danych w czasie rzeczywistym bardzo dobrze wpisuje się w portfolio firmy konsultingowej.

Więcej innowacji, więcej prostoty, mniejsze koszty – to cel Actinium Consulting GmbH. Partnerstwo z DBPLUS ma zapewnić klientom właśnie te przewagi konkurencyjne w zarządzaniu wydajnością baz danych i replikacji danych.

Minimalizacja kosztów jako najwyższy priorytet
Dynamikę zmian na rynkach wzmacnia obecna pandemia COVID19. Dlatego wydajność i minimalizacja kosztów są jednymi z najważniejszych wymagań długoterminowego sukcesu. Konsultanci Actinium GmbH świadomie korzystają z tej dźwigni. „Minimalizacja kosztów bez uszczerbku dla sukcesu jest naszym priorytetem” – wyjaśnia Klaus Hüttl, dyrektor zarządzający Actinium Consulting. Konsultanci otrzymają teraz wsparcie w postaci oprogramowania DBPLUS. „Cieszymy się, że możemy zapewnić zespołowi Actinium Consulting GmbH wokół pana Hüttla wydajne narzędzia do monitorowania wydajności baz danych i optymalizacji projektów – aby zapewnić cele minimalizacji kosztów.”, Wyjaśnia Michael Roedeske, regionalny kierownik DBPLUS DACH, Współpraca.

Istnieje duży potencjał optymalizacji
Eksperci wokół Klausa Hüttla wiedzą z pierwszej ręki, że istnieje duży potencjał optymalizacji. Stopień cyfryzacji, a co za tym idzie, ilość danych i wymagania dotyczące szybkości przetwarzania w firmach wzrosły w ostatnich latach, ale wiele firm nie ma odpowiednich rozwiązań do monitorowania zaplecza danych pod kątem wydajności. Monitorowanie bazy danych DBPLUS powinno w tym miejscu rozjaśnić. Jednocześnie oprogramowanie wykazuje potencjał optymalizacyjny. Klaus Hüttl podsumowuje korzyści dla klientów w następujący sposób: „Wysokowydajne przetwarzanie baz danych w ERP i terminowe udostępnianie w projektach BI to codzienność w naszych projektach – dzięki rozwiązaniom DBPLUS możemy odkryć jeszcze bardziej ukierunkowany potencjał optymalizacji i przekształcić go w korzyści dla klienta”.

Partnerstwo dla większej prostoty
Obaj partnerzy są przekonani, że mogą zaoferować firmom większą prostotę i nowe impulsy w dziedzinie zarządzania danymi – i to jest po prostu innowacyjne.
Więcej informacji o DBPLUS na https://www.dbplus.tech

DBPLUS oferuje unikalne rozwiązania i kompleksowe usługi w zakresie wysoce efektywnej optymalizacji wydajności baz danych i replikacji danych baz danych.

DBPLUS Performance Monitor to innowacyjne i nowoczesne oprogramowanie do precyzyjnego monitorowania i analizy wydajności bazy danych.

DBPLUS Data Replicator to niezawodne i wydajne oprogramowanie do replikacji danych w czasie rzeczywistym z Oracle® lub Microsoft ™ SQL Server® do Oracle®, Microsoft ™ SQL Server®, PostgreSQL, Amazon Redshift i MySQL prawie bez obciążenia źródłowej bazy danych.

DBPLUS Optimization Services to kompleksowe portfolio wysoce wyspecjalizowanych usług, takich jak wydajność na żądanie w celu jednorazowej optymalizacji wydajności na poziomie skoordynowanym oraz usługi ciągłego zarządzania wydajnością dla Oracle® i Microsoft ™ SQL Server®.
Więcej informacji o Actinium na https://www.actinium.de

Actinium Consulting GmbH to firma konsultingowa założona w 1999 roku z siedzibą w Lindau (siedziba główna), Hanowerze, Tybindze, Au (St. Gallen), Wiedniu, Grazu i Singapurze. Dzięki naszej ofercie pomagamy firmom przyspieszyć, usprawnić i usprawnić procesy biznesowe i decyzyjne w dłuższej perspektywie. Zapewniamy ciągły przepływ danych i informacji, standaryzację raportowania, oszczędność czasu i jakości w fazie podejmowania decyzji. Głównymi obszarami doradztwa są obszary business intelligence, procesów biznesowych i integracji biznesowej, a także takie tematy jak digitalizacja, big data, I40 i IoT. Nasz zakres usług obejmuje wszystkie fazy projektu od doradztwa i oceny po koncepcję i wdrożenie. Swoimi usługami doradczo-wdrożeniowymi kierujemy do średnich firm i dużych korporacji ze wszystkich branż.

Artur Boguszewski

Software Architect