28/10/2020

Nowa wersja Performance Monitor (release 2020.3)

9 października 2020 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server oraz PostgreSQL. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to: aktualizacja ekranu Dashboard, monitor Standby (Oracle), monitor Always On AG (SQL Server), zbieranie informacji o zajętości pamięci przez sesje użytkowników.

Monitor Standby (Oracle)
W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy funkcjonalność monitoringu baz danych z działającą replikacją danych w trybie standby. Dla baz danych działających w trybie standby prezentowana jest oddzielna sekcja Replicas w grupie baz danych Oracle. Liczba oznacza ile baz danych PRIMARY podłączonych do monitoringu DBPLUS ma skonfigurowaną opcje replikacji zmian do baz danych Standby. Status monitoringu Standby zależny jest od predefiniowanych parametrów sprawdzających ilość plików do przetworzenia oraz opóźnienia względem bazy PRIMARY.

Monitor Always On Availability Group
Na głównym ekranie Dashboard została dodana obsługa grup Always On. W najnowszej wersji możliwa jest analizy składowych grupy oraz szybka weryfikacja który składnik grupy powoduje problem z działanie grupy AG. Informacja na temat statusu danej grupy zależy od statusów zwracanych z na podstawie widoków systemowych jak również jest możliwość zdefiniowania progów alertów dla każdego z parametrów dostępnych w grupie, po przekroczenie którego zostanie wyświetlona informacja na ekranie Dashboard.

Zbieranie informacji o zajętości pamięci przez sesje użytkowników
W najnowszej wersji została dodana możliwość zbieranie informacji o sesjach które utylizują pamięć PGA(Oracle) oraz utylizacja pamięci przez sesje (SQL Server) . Aby zweryfikować jakie sesje utylizowały w danym momencie pamięć należy z poziomu bazy danych przejść do zakładka Memory i kliknąć w wybrany punkt na wykresie. Otrzymamy w ten sposób informacje o sesjach wykorzystujących pamięć.

Raport nieużywanych indeksów
W najnowszej wersji dodaliśmy możliwość wykonania raportu sprawdzającego wykorzystanie indeksów przez silnik bazy danych (SQL Server) w danym okresie czasu. Raport wyszukuje indeksy które nie były wykorzystywane przez zapytania. Sprawdzenie polega na weryfikacji czy indeks był wykorzystywany w planie wykonania w zapytaniach przechowywanych w repozytorium DBPLUS.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

 
Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2020.3:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Artur Boguszewski

Software Architect