15/01/2021

Nowa wersja Performance Monitor (Release 2020.4)

31 grudnia 2020 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server oraz PostgreSQL. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to: modyfikacja funkcjonalności Anomaly monitor, monitoring literałów, statystyki procedur, Object size Explorer.

Anomaly monitor (Oracle, Sql Server)
W najnowszej wersji aplikacji został zmodyfikowany sposób wyszukiwania problemów wydajnościowych w monitorowanej bazie danych. Podstawowa zmiana polega na wyliczaniu wagi problemów wydajnościowych wykrytych w bazie danych. Dzięki temu administrator może zweryfikować który problem jest dla niego najważniejszy. Podział na klasy problemów pomoże w łatwy sposób stwierdzić z jakimi problemami mamy do czynienia najczęściej w danej bazie danych.
Dodatkowo dodaliśmy możliwość wyłączania poszczególnych zapytań z monitoringu (przydatne dla zapytań opartych na widokach systemowych).

Monitoring literałów (SQL Server)
W najnowszej wersji aplikacji został dodany monitoring planów zapytań przechowywanych w buforze pamięci ProcedureCache. Monitoring dostępny w aplikacji pozwala sprawdzić dla jakich zapytań ich plany zajmują najwięcej miejsca w buforze pamięci oraz ile wersji ma dane zapytanie.
Najczęstszy problem związany z brakiem miejsca w buforze pamięci występuje w przypadku gdy w instancji SQL występują zapytania z literałami. Oznacza to że każde uruchomienie zapytania z literałem powoduje zapisanie konkretnej wersji planu w buforze pamięci.

Statystyki dla procedur (Oracle, SQL Server)
Dodaliśmy monitoring procedur uruchamianych w bazie danych. Informacje te dostępne są w zakładce Instance Load w pod zakładce Procedures na poziomie szczegółów instancji SQL.
Statystyki widoczne w aplikacji przedstawiają dane z podziałem na 15 minutowe snapy. Statystyki dla procedur analogicznie jak same zapytanie można przeglądać na stronie SQL Details.

Object size Explorer (PostgreSQL)
W najnowszej wersji dodaliśmy funkcjonalność zbierania informacji o zajętości oraz ilości wierszy w obiektach (np. tabelach, indeksach) znajdujących się w monitorowanej instancji PostgreSQL. Od teraz możliwe będzie weryfikacja zajmowanego miejsca przez dany obiekt w czasie. Dane o zajętości obiektów zbierane są w dwugodzinnych odstępach czasu i zapisywane do bazy danych repozytorium.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

 
Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2020.4:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Artur Boguszewski

Software Architect