24/01/2024

Nowa wersja Performance Monitor (Release 2023.4)

W grudniu 2023 opublikowaliśmy kolejną wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL oraz SAP Hana. Zmiany dodane w najnowszej wersji aplikacji zawierają m.in. zarządzania wysyłaniem email z informacją o anomalii wydajnościowej oraz tworzenie Plan Guide z poziomu przeglądarki użytkownika.

Zarządzanie wysyłką email
W najnowszej wersji aplikacji została zmodyfikowana funkcjonalność zarządzania wysyłką adresów email informujących o alertach. Informacje o alertach są wysyłane na podstawie zdarzeń wykrytych przez moduł Anomaly Monitor. Moduł ten analizuje trendy wydajnościowe w monitorowanej instancji i w przypadku gdy wystąpi problem, informacja zostanie zaprezentowana w aplikacji Performance Monitor oraz jeśli została skonfigurowana wysyłka email, zostanie wysłana informacja o zdarzeniu na wskazany adres.
Usprawnienie wprowadzone w najnowszej wersji umożliwia pełną konfiguracje wysyłki email. Użytkownik może wskazać o jakich zdarzeniach ma zostac poinformowany poprzez email.

Tworzenie Plan Guide z przeglądarki
W najnowszej wersji aplikacji został rozbudowany mechanizm generowania Plan Guide w instancji MSSQL. Mechanizm ten pozwala na przypisania optymalnego planu wykonania do zapytania.
Rozbudowa polega na udostępnieniu możliwości tworzenia Plan Guide bezpośrednio z poziomu aplikacji DBPLUS Performance Monitor wskazując optymalny plan i potwierdzając i potwierdzając za pomocą loginu i hasła użytkownika z uprawnieniami do tworzenia Plan Guide.
Tworzenie Plan guide jest dostępne na poziomie analizy zapytania w zakładce Sql Details.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

  Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2023.4:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Wersja dla SAP HANA:

Artur Boguszewski

Software Architect