05/07/2023

Nowa wersja Performance Monitor (Release 2023.2)

5 lipca 2023 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL oraz SAP Hana. Zmiany dodane w najnowszej wersji aplikacji zawierają m.in. funkcjonalność kopiowania linków do stron w aplikacji DBPLUS, monitoring Oracle Alert Log. Dodana została również wyszukiwarka anomalii w statystykach wydajnościowych bazy danych oraz monitoring indeksów na platformie PostgreSQL.

Kopiowarka linków do stron aplikacji
Użytkownik w ramach analizy w aplikacji Performance Monitor będzie miał możliwość przesłania linku z dostępem do danej strony. Dzięki temu możliwa jest szybkie przekazywanie między użytkownikami analizy wykonywanej w aplikacji Performance Monitor.
Możliwość kopiowania linków dostępna jest z poziomu szczegółów wydajności danej instancji. Link zawiera zakodowaną konfiguracje, która dostępna jest do odczytania jedynie z poziomu aplikacji Performance Monitor.

Obsługa Oracle Alert Log
W najnowszej wersji został dodany monitoring widoku Oracle X$DBGALERTEXT zawierającego logi bazy danych. W aplikacji Performance Monitor dostępna jest konfiguracja alertów opartych o problemy ORA. W przypadku wystąpienia problemu w logu Oracle, użytkownik aplikacji zostanie poinformowany o tym na stronie aplikacji jak również otrzyma informacje o problemie poprzez email.

Wyszukiwanie anomalii w bazodanowych statystykach wydajnościowych
Mechanizm wyszukiwania anomalii w statystykach bazy danych dostępny jest z poziomu szczegółów monitorowanej bazy danych w zakładce Perf Counters.
Wyszukiwanie polega na porównaniu poziomu danego wskaźnika wydajnościowego dla którego wartości we wskazanym okresie odbiegają od trendu za ostatnie 30 dni. Wynikiem wyszukiwania jest lista wskaźników dla których wykryto anomalie trendu we wskazanym okresie.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2023.2:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Artur Boguszewski

Software Architect