07/04/2023

Nowa wersja Performance Monitor (Release 2023.1)

7 kwietnia 2023 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL oraz SAP Hana. Zmiany dodane w najnowszej wersji aplikacji zawierają m.in. przypisywanie wielu kategorii do instancji, zmiany w zakresie bezpieczeństwa aplikacji jak również zmiany w zakresie pobierania i prezentacji planów wykonania.

Poprawa bezpieczeństwa aplikacji
W ramach najnowszej publikacji zostało wprowadzonych wiele zmian w zakresie poprawy bezpieczeństwa aplikacji Performance Monitor. Wprowadziliśmy m.in. zmiany związane z wylogowaniem użytkownika z aplikacji po okresie nieaktywności. Kolejna zmiana dotyczyła wprowadzenia audytu logowania i wylogowania z aplikacji.
Dodatkowo wprowadzona została możliwość śledzenia zmian głównych parametrów aplikacji Performance Monitor. Od tej wersji każda zmiana parametru odpowiadającego za monitoring baz danych będzie zapisana i możliwa do weryfikacji.

Pobieranie i prezentacja planów wykonania
W najnowszym release wprowadziliśmy również szereg poprawek związanych ze zbieraniem i przechowywaniem planów wykonania zapytań wykonywanych w monitorowanych bazach danych. Aplikacja Performance Monitor nie tylko zapisuje informacje na temat statystyk wykonywanych zapytań, przechowuje również wszystkie plany zapytań z jakimi zapytania były wykonywane. Dzięki temu użytkownik ma możliwość porównania i weryfikacji który plan dla danego zapytania był najoptymalniejszy poprzez śledzenia historii zapytania od samego początku podłączenia instancji do monitoringu.

Przypisywanie kategorii
W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy funkcjonalność przypisywania wielu kategorii do monitorowanych instancji. Przypisanie kategorii do instancji bazy danych pozwala je łatwo grupować przez co prezentacja i analiza wydajności każdej z grup jest teraz łatwiejsza.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi wsparcia technicznego. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

 
Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2023.1:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Artur Boguszewski

Software Architect