08/12/2022

Anomaly Monitor w instancji SQL

Database Performance Monitor to oprogramowanie, które pozwala na w pełni automatyczną diagnostykę wydajności baz danych Oracle, MS SQL, PostgreSQL, SAP Hana i Amazon Redshift. W przypadku wykrycia problemu lub anomalii wydajnościowej informacja ta jest wyświetlana na ekranie głównym „Dashboard” oraz wysyłana poprzez e-mail w formie alertu.

database performance monitor
Anomaly Monitor

Oto krótki film pokazujący działanie funkcjonalności Anomaly Monitor:

https://www.youtube.com/@DBPLUSPL

Oprogramowanie Database Performance Monitor daje możliwość obserwowania bieżącej wydajności bazy danych, śledzenia trendów obciążenia serwera bazy danych oraz poszczególnych komponentów (CPU, buforów I/O), identyfikowania problemów z wydajnością instancji SQL, śledzenia trendów wydajności poszczególnych zapytań SQL, analizowania danych i prezentowania ich w formie graficznej, oglądania w czasie rzeczywistym aktywnych sesji użytkowników, obserwowania stanu pełnych i przyrostowych kopii zapasowych baz danych, rozwiązywania problemów z nieoptymalnymi zapytaniami SQL oraz czytelnego zgłaszania problemów z bazą danych.

Więcej informacji: https://dbplus.tech/pl/dbplus-performance-monitor

Baza wiedzy poświęcona oprogramowaniu Database Performance Monitor: https://dbplus.tech/pl/dbplus-performance-monitor/?tab=tutorials

Firma DBPLUS to także producent oprogramowania Data Replicator pozwalającego na logiczną replikację baz danych. Data Replicator w czasie rzeczywistym przenosi dane z bazy źródłowej do bazy docelowej. Oprogramowanie posiada własny mechanizm tworzący punkt startowy danych w bazie docelowej. Dzięki oprogramowaniu DBLUS dane zawarte w bazie docelowej są na bieżąco w czasie rzeczywistym aktualizowane na podstawie informacji o zmianach wykonanych w bazie źródłowej. W ten sposób użytkownik oprogramowania Data Replicator może wybrać określone obiekty (np. schematy lub tabele), które mają być poddane replikacji, oraz określić zakres zmian, które mają replikacji podlegać. Oprogramowanie działania na różnych silnikach baz danych oraz między różnymi silnikami baz danych.

Więcej informacji: https://dbplus.tech/pl/dbplus-data-replicator/

Kontakt: https://dbplus.tech/pl/kontakt/

DBPLUS Better Performance
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
tel.: (+48) 22 389 7324
e-mail: info@dbplus.tech
www.dbplus.tech

Dominik Sołowiej

Marketing specialist