10/10/2022

Nowa wersja Performance Monitor (Release 2022.3)

10 października 2022 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL oraz SAP Hana. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to usprawnienie raportu Anomaly Monitor oraz  pogłębiona analiza problemu blokad, obsługa pamięci w bazach kontenerowych w Oracle oraz usprawnienie mechanizmu Query advisor.

Anomaly Monitor – Oracle, MS SQL, PostgreSQL

W najnowszej wersji dokonaliśmy zmian na poziomie raportu dostępnego w mechanizmie Anomaly Monitor. Zmiany dotyczą sposobu prezentacji informacji dotyczącej ogólnej charakterystyki wydajności instancji, jak również przedstawienia informacji o głównych problemach wydajnościowych wykrytych w instancji w okresie dla których został przygotowany raport.

Kolejne zmiany dotyczą usprawnienia mechanizmu zbierania blokad, jak również nowa funkcjonalność pogłębionej analizy przyczyn powstania blokad. W aplikacji zostały dodane scenariusze na podstawie których są analizowane i wskazywane przyczyny powstania problemu.

Query advisor – Oracle

W najnowszej wersji aplikacji wprowadziliśmy zmiany w automatycznym mechanizmie weryfikacji wydajności zapytań. W nowej wersji została dodana weryfikacja planu zapytania z jakim wykonywane jest zapytanie oraz porównanie go z generowanym przez algorytm Query Advisor. W przypadku wykrycia bardziej optymalnej ścieżki, taka informacja zostanie zaprezentowana na ekranie aplikacji za pomocą hintów oraz propozycji nowych indeksów.

Obsługa pamięci w bazach kontenerowych – Oracle

W najnowszej wersji usprawniliśmy mechanizm prezentacji informacji na temat pamięci dla baz kontenerowych. Mechanizm został rozbudowany o dane pochodzące z bazy „root”. Na podstawie informacji pochodzących z bazy danych „root” określana jest wielkość pamięci przypisana dla danej monitorowanej instancji.

Dostęp do aktualizacji Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.   Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2022.3:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Dominik Sołowiej

Marketing specialist