10/07/2022

Nowa wersja Performance Monitor (Release 2022.2)

10 lipca 2022 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL oraz SAP Hana. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to przede wszystkim Session Trace Profiler, dodanie obsługi platform Google Cloud oraz AWS Cloud oraz szereg innych usprawnień.

Session Trace Profiler – Oracle, MS SQL, PostgreSQL
W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy funkcjonalność monitoringu sesji za pomocą Trace Profiler. Funkcjonalność umożliwia monitoring sesji na bazie danych. Trace profiler umożliwia śledzenie wykonywanych zapytań w bazie danych na podstawie wcześniej zadanych parametrów. Monitoring włączany jest manualnie po ustawieniu odpowiednych parametrów monitoringu. Dane z monitoringu dostępne są online oraz w postaci zestawienia generowanego po zakończeniu okresu monitorowania.

Obsługa platform Google Cloud oraz AWS Cloud
W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość monitoringu baz danych znajdujących się na platformach w chmurze. Zakres funkcjonalny monitoringu w aplikacji Performance Monitor baz danych w chmurze nie różni się od tego gdzie baza danych znajduje się na serwerach on-premise.

Poprawki i usprawnienia – Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL
W ostatniej wersji aplikacji wprowadziliśmy szereg poprawek i usprawnień. Usprawnienie dotyczą szczególnie modułu Query Advisor, czyli moduł podpowiadający zmiany wydajnościowe dla zapytań w monitorowanej bazie danych. Dodaliśmy obsługę kolejnych metod REST API (pobieranie informacji o IO Stats oraz pobieranie statystyki wydajnościowych). Dodaliśmy szereg poprawek do modułu Anomaly Monitor związanych m.in. z generowaniem raportu zawierającego główne problemy wydajnościowe.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

 
Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2022.2:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Artur Boguszewski

Software Architect