10/04/2022

Nowa wersja Performance Monitor (Release 2022.1)

10 kwietnia 2022 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server oraz PostgreSQL. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to przede wszystkim obsługa rozszerzenia System_Stats dla platformy PostgreSQL, zarządzanie danymi w bazie danych repozytorium oraz wiele mniejszych usprawnień.

Obsługa rozszerzenia System_Stats – PostgreSQL
W najnowszej wersji aplikacji Performance Monitor dla baz danych PostgreSQL dodaliśmy obsługę rozszerzenia System_Stats. Jest to rozszerzenie dla baz danych na platformę Linux, Windows oraz MacOs. Rozszerzenie pozwala monitorować procesy systemowe, poziom utylizacji CPU, pamięci oraz zasoby dyskowe. Dodatkowe informacje o rozszerzeniu jak również pliki do pobrania dostępne są pod następującym linkiem:
PostgrSQL System_stats extension

Zarządzanie danymi w repozytorium – Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL
W nowo opublikowanej wersji umożliwiliśmy zarządzanie danymi w repozytorium DBPLUS. Repozytorium to baza danych w której przechowywane są informacje zbierane przez aplikację podczas monitoringu. Użytkownik ma możliwość ustawienia czasu przechowywania danych w repozytorium dla każdego z głównych obszarów monitoringu. Po upływie czasu ustawionego przez użytkownika, dane szczegółowe w repozytorium są agregowane do danych dziennych do których dostęp zapewniony jest przez cały okres monitoringu od momentu podłączenia danej instancji do monitoringu.

Poprawki i usprawnienia – Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL
W ostatniej wersji aplikacji wprowadziliśmy szereg poprawek i usprawnień. Usprawnienie dotyczą szczególnie modułu Query Advisor , czyli moduł podpowiadający zmiany wydajnościowe dla zapytań w monitorowanej bazie danych. Zmiany dotyczą też poprawek dla platformy MS SQL w zakresie generowania skryptów Plan Guide, pozwalające na przypisanie optymalnego planu wykonania do zapytania.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

 
Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2022.1:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Artur Boguszewski

Software Architect