30/12/2021

Nowa wersja Performance Monitor (Release 2021.4)

30 grudnia 2021 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server oraz PostgreSQL. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to przede wszystkim nowe metody komunikacji przez REST API dla wszystkich wersji aplikacji, dodanie obsługi dla wersji 14 PostgreSQL oraz wiele innych zmian poprawiających funkcjonowanie aplikacji Performance Monitor.

Rest Api – Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL
W najnowszej wersji dodaliśmy do obsługi kolejne metody komunikacji z aplikacją DBPLUS Performance Monitor za pomocą API REST. W tej wersji zostały udostępnione metody związane z zarządzaniem Outage (czasowych wyłączeniach). Dostępne zostały również metody związane z dodawaniem i usuwaniem nowych instancji baz danych do monitoringu. W kolejnych wersjach zostaną dodane następne metody pobierania i aktualizowania danych za pomocą REST API.

Wsparcie dla wersji 14 – PostgreSQL
W najnowszej wersji aplikacji Performance Monitor zostało dodane wsparcie dla wersji 14 PostgreSQL. Wersja PostgreSQL 14 została oficjalnie opublikowana 30 września 2021. Wersja 14 zawiera szereg zmian związanych z monitoringiem zapytań wykonywanych w monitorowanej instancji PostgreSQL. Jedną z głównych zmian jaka została dodana związana jest z wyliczaniem identyfikatora zapytań queryid w widoku sesji pg_stat_activity oraz zmianami w widoku systemowym zawierającym informacje o statystyce wykonywanych zapytań.

Pozostałe poprawki I usprawnienia
W ramach release 2021.4 zostało wprowadzonych wiele zmian usprawniających działanie aplikacji. Wprowadzone modyfikacje obejmują m.in. zmiany w obszarze prezentacji blokad, przypisywaniu baz danych oraz planów do wykonywanych zapytań (dla wersji PostgreSQL oraz MS SQL). Dodatkowo udostępniliśmy możliwość zakładania repozytorium DBPLUS dla wersji bazy Azure SQL Managed Instance. Usprawniony został również proces odświeżania uprawnień użytkownika przypisanego do monitoringu.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

 
Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2021.4:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Artur Boguszewski

Software Architect