08/10/2021

Nowa wersja Performance Monitor (Release 2021.3)

8 października 2021 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server oraz PostgreSQL. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to przede wszystkim funkcjonalność REST API dla wszystkich wersji aplikacji, Query Advisor – mechanizm wskazujący możliwości optymalizacji dla analizowanych zapytań w bazie danych Oracle. W aplikacji został dodany również nowy rodzaj raportu zawierającego główne problemy wydajnościowe oraz ogólną informacje o wydajności monitorowanych baz danych.

Query Advisor (Oracle)
W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy funkcjonalność podpowiadania zmian w celu poprawy wydajności zapytań – Query advisor. W obecnej wersji funkcjonalność Query advisor weryfikuje czy tabele biorące udział w zapytaniu posiadają optymalne indeksy na potrzeby wykonania analizowanego zapytania. W przypadku stwierdzenia braku indeksu, informacja zostanie zaprezentowana w aplikacji. W celu poprawy wydajności zapytania, mechanizm informuje o możliwości założenia indeksu, modyfikacji istniejących indeksów lub też sugeruje użycie HINT.

REST API (Oracle, MS SQL, PostgreSQL)
W opublikowanej wersji dodaliśmy nowa metodę komunikacji z aplikacją DBPLUS Performance Monitor za pomocą API REST. Api dostępne jest dla wszystkich wersji aplikacji. W najnowszej wersji dostępne jest pobieranie informacji o wersji aplikacji, listy baz danych ze szczegółami, informacji prezentowanych na ekranie Dashboard jak również informacji o alertach wykrytych przez aplikacje w monitorowanych bazach danych. W kolejnych wersjach zostaną dodane następne metody pobierania i aktualizowania danych za pomocą REST API.

Raport wydajnościowy (Oracle, MS SQL, PostgreSQL)
W najnowsze wersji aplikacji został dodana możliwość generowania nowego raportu. Raport zawiera informacje o najważniejszych statystykach wydajnościowych dla danej bazy danych. Raport zawiera informacje na temat:

  • Ogólny opis bazy danych (zawiera podstawowe parametry bazy danych)
  • Statystyki systemu operacyjnego prezentujące obciążenie CPU w bazie danych
  • Statystyki bazy danych, przedstawiające sumaryczny czas trwania zapytań, czas oczekiwania, oczekiwania IO, blokady oraz Latche.
  • Topowe zapytania

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

 
Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2021.3:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Artur Boguszewski

Software Architect