03/09/2021

Data Hub – architektura Business Intelligence w trybie real-time z wykorzystaniem DBPLUS Data Replikator

Sytuacja wyjściowa
Renomowana sieć sklepów z częściami motoryzacyjnymi, prowadząca swoją działalność handlową w Polsce oraz w 16 krajach europejskich, zdecydowała o wdrożeniu projektu centralnego systemu raportowania. System miał obsługiwać całą organizację oraz sieć partnerów biznesowych.

Oczekiwania biznesu

 • Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących bieżącej sprzedaży, stanów magazynowych oraz innych danych biznesowych (dane klientów, adresy dostaw, itd.).
 • Dane dostępne centralnie, aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Problem do rozwiązania

 • Opóźnienie w raportowaniu kluczowych danych biznesowych, takich jak sprzedaż czy stany magazynowe (aktualizacja danych co 24h).
 • Brak spójności raportów z poszczególnych rynków.
 • Ograniczona możliwość wprowadzania zamian w raportach – konieczność koordynacji wdrożenia ze wszystkimi lokalnymi działami IT.

Architektura rozwiązania

 • Dane przetwarzane w nocy, w każdej z 16 lokalnych baz danych.
 • Przesyłanie ekstraktu danych do lokalizacji centralnej.
 • Każdy z rynków obsługiwany przez system ERP hostowany lokalnie.


Rozwiązanie

Centralny Data Hub zasilany systemem replikacji danych biznesowych DBPLUS Data Replicator w trybie real-time z lokalnych baz danych.

Korzyści

 • Kluczowe dane biznesowe z każdego rynku (sprzedaż, stany magazynowe, kontakty CRM) dostępne są w czasie rzeczywistym.
 • Możliwość wykonywania raportów o dowolnej porze.
 • Dostęp do stanów magazynowych aktualizowanych online umożliwił klientowi zaoferowanie nowych usług oraz lepszą optymalizację łańcucha dostaw (dostawa produktów może odbywać się także z magazynów w innych państwach).
 • Brak konieczności codziennego, nocnego przetwarzania danych, co w istotny sposób odciążyło pracę działów IT.

Architektura docelowa

 • DBPLUS Data Replicator replikuje dane z każdego lokalnego, krajowego systemu ERP do centralnego Data Hub z maksymalnym opóźnieniem 1,5 sek.
 • Wykorzystywany przez klienta system ERP to Microsoft Navision oparty na bazie Microsoft SQL Server
 • Data Hub wykorzystuje silnik baz danych Oracle.


Artur Boguszewski

Software Architect