09/07/2021

Nowa wersja Performance Monitor (Release 2021.2)

9 lipca 2021 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server oraz PostgreSQL. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to przede wszystkim poprawa zbierania informacji o parsing schema oraz owner dla zapytań w bazie danych Oracle, generowanie raportów dla Anomaly Monitor, wdrożenie parsera dla platformy PostgreSQL.

Zbieranie informacji o OWNER oraz PARSING SCHEMA zapytania (Oracle)
Aplikacja DBPLUS Performance Monitor zbiera informacje na temat zapytań wykonywanych w monitorowanej bazie danych. W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy informacje o:

  • PARSING SCHEMA – schemacie z którego zostało uruchomione zapytanie
  • OWNER – właściciel obiektu na którym zapytanie jest wykonywane

Informacje te pobierane są podczas procedury snap raz na 15 minut z widoków systemowych baz danych Oracle. Dodanie dodatkowych informacji jest kolejnym krokiem prowadzącym do tworzonego obecnie mechanizmu DBPLUS Query Advisor, który w przyszłości w sposób automatyczny będzie wyświetlał informacje na temat możliwej optymalizacji zapytania w danej bazie danych.

Generowanie raportów z problemów wykrytych przez Anomaly Monitor (Oracle, MS SQL,PostgreSQL)
W ramach funkcjonalności Anomaly Monitor na którym prezentowana jest informacja o problemach wykrytych w monitorowanej bazie danych został dodany moduł raportowania. Moduł generuje dokumenty w formacie *.docx. Wygenerowanie raportu możliwe jest na podstawie szablonów dodanych domyślnie lub poprzez konfiguracje własnego raportu. Raport zawiera informacje o kluczowych parametrach bazy danych jak również prezentuje informacje o problemach wydajnościowych które zostały wykryte przez aplikacje Performance Monitor w okresie dla którego został wykonany raport.
Parsowanie zapytań na platformie PostgreSQL
W najnowszej wersji aplikacji dla baz danych PostgreSQL dodaliśmy mechanizm parsowania zapytań. Funkcjonalność ta polega na analizie składowych obiektów zapytania (tabel, indeksów). Dzięki mechanizmowi parsowania zapytań możliwa jest szybka weryfikacja z jakie tabele lub indeksy oraz które kolumny są wykorzystywane w analizowanym zapytaniu. Mechanizm parsowania dostępny jest po kliknięciu w link Show Plan Objects for widoczny z poziomu planu zapytania.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

 
Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2021.2:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Artur Boguszewski

Software Architect