11/04/2024

Łatwy czy trudny sposób na optymalizację bazy danych Oracle?

Może się wydawać, że firmy uwikłane w sieć ekosystemu Oracle mają ograniczony
zestaw opcji, jeśli chodzi o dostrajanie wydajności. Mogą chociażby zapłacić za dodatkowe funkcje i poruszać się po złożonych licencjach Oracle, ryzykując kary za niezgodność z przepisami. Często prowadzi to do konserwatywnego podejścia do optymalizacji, tłumiąc innowacje z obawy przed przekroczeniem warunków licencyjnych.
Ale czy zawsze musimy iść trudną drogą?

Istnieje znacznie prostsza opcja, która nie wymaga drżenia ze strachu przed kliknięciem niewłaściwej rzeczy. O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy.

Trudna droga: Poruszanie się po płatnych opcjach Oracle

Wybieranie trudnej drogi jest trochę jak chodzenie na kurs prawa. Rzadko chodzi o samą optymalizację, a częściej o przejście przez pole minowe warunków licencyjnych Oracle dla jego opcji i wersji. Podobnie jak na polu minowym, ryzyko jest tutaj realne – przypadkowe włączenie funkcji, która jest niedostępna zgodnie z licencją, może mieć poważne reperkusje finansowe.

Sprawdzenie ważności używanych opcji Oracle nie jest prostym zadaniem. Z każdą wersją Oracle, nazwy typów baz danych, ich opcje, a nawet ich zasady użytkowania mogą ulec zmianie. W niektórych skrajnych przypadkach pewna instrukcja SELECT z określonymi warunkami WHERE może być dozwolona, podczas gdy inne w tym samym widoku nie są. Niestety, nie ma łatwej mapy dla tego procesu; każda próba jest przygodą (i to nie w dobrym znaczeniu tego słowa). Nawet po jej ukończeniu zastanawiasz się, czy nie przeoczyłeś czegoś kluczowego.

Oficjalna dokumentacja Oracle

Pewną pomoc można znaleźć w oficjalnej dokumentacji Oracle na docs.oracle.com, w szczególności w sekcji „Sprawdzanie użycia funkcji, opcji i pakietów zarządzania”. Procedura ta obejmuje pobranie i wykonanie skryptu options_packs_usage_statistics.sql ze strony https://support.oracle.com, zgodnie z dokumentem ID 1317265.1. Uruchomienie tego skryptu w bazie danych wskaże, które opcje zostały użyte, potencjalnie oznaczając wszelkie nieautoryzowane użycie.

Społeczność na ratunek

Community-backed optimization

Ludzie tacy jak Tim Hall są prawdziwym filarem społeczności bazodanowej. W swoim artykule oferuje skrypt do sprawdzania użycia i bezpośrednie linki do dokumentacji obejmującej wersje Oracle od 10gR1 do 19.

Ale czy to naprawdę takie proste? Niestety, odpowiedź brzmi nie. Trzecie źródło, również oparte na społeczności, artykuł Grégora Steuleta, ujawnia niuanse, które należy wziąć pod uwagę, jeśli skrypty wskazują na użycie opcji, która w rzeczywistości nie została zastosowana. Jak omawia Steulet, tylko dział Oracle License Management Services (LMS) ma ostateczny głos w sprawie statusu zgodności bazy danych. Steulet zwraca jednak uwagę, że niektóre informacje o wykorzystaniu zgłaszane przez te skrypty mogą być mylące i wynikać z błędów aplikacji. Dlatego nadal ważne jest, aby zweryfikować wszelkie wątpliwe informacje w portalu pomocy technicznej Oracle.

Prostszy sposób

Istnieje „prosty sposób”, który uwalnia firmy od tych ograniczeń, jednocześnie wyposażając je w narzędzia potrzebne do skutecznego dostrajania wydajności. Tym prostszym, bardziej bezpośrednim podejściem jest DBPLUS PERFORMANCE MONITOR (PM).

DBPLUS PM wyróżnia się tym, że nie opiera się na żadnej z płatnych opcji Oracle, co czyni go idealnym wyborem nie tylko dla baz danych Oracle, ale także dla innych platform, takich jak MS SQL, PostgreSQL i SAP HANA. Dostarcza krytycznych informacji niezbędnych do strojenia, niezależnie od konkretnej wersji Oracle lub zakupionych opcji.

Kluczowe funkcje DBPLUS Performance Monitor, które podkreślają jego użyteczność obejmują:

  • Historia zapytań SQL, która jest przechowywana bez daty wygaśnięcia – żadne istotne dane nie są tracone wraz z upływem czasu.
  • Funkcja ;Anomaly Monitor; automatycznie wykrywa potencjalnie szkodliwe zmiany w bazie danych. Następnie ostrzega administratorów o kwestiach wymagających natychmiastowej uwagi w oparciu o automatycznie tworzone linie bazowe.
  • Kompleksowy pulpit nawigacyjny działa jako punkt wejścia i centralny punkt monitorowania stanu wszystkich śledzonych baz danych. Funkcja ta zapewnia widok z lotu ptaka na cały zestaw baz danych.
  • Obsługa baz danych w chmurze – DBPLUS PM jest równie skuteczny w zarządzaniu bazami danych znajdującymi się na platformach chmurowych.

Co więcej. Jego interfejs pozostaje spójny dla różnych typów baz danych. Ujednolicony „tuning feeling” ułatwia naukę administratorom baz danych, którzy pracują na różnych platformach. Tak więc Oracle DBA może łatwo sprawdzić bazy danych PostgreSQL, MSSQL lub SAP HANA, aby zobaczyć, co się w nich dzieje.

Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o ofercie DBPLUS Performance Monitor i jak można ją wykorzystać w swoich operacjach, więcej informacji i demo są dostępne online – bezpośredni link do demo.