04/04/2024

Performance Monitor (Release 2024.1)

W kwietniu 2024 opublikowaliśmy kolejną wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL oraz SAP Hana.

Zmiany dodane w release 2024.1 zawierają m.in.:

  • Autoryzację za pomocą Azure AD
  • Usprawnione logowanie
  • Monitoring Version Store
  • Ulepszone raportowanie Anomaly monitor
1. Autoryzacja z wykorzystaniem Azure AD i usprawione logowanie

Dotychczas, autoryzacja w aplikacji Performance Monitor mogła przebiegać jedynie za pomocą Windows Active Directory. Usłyszeliśmy jednak Wasze prośby, i zintegrowaliśmy Azure Active Directory (Azure AD) do naszego zestawu metod autoryzacji, pozwalając na jeszcze większą swobodę.

Co to oznacza? – Od teraz możliwy jest wybór między autoryzacją przez Windows Active Directory, Azure AD, lub kombinacją obu metod. Cały czas dostępna jest również opcja braku uwierzytelniania, pozwalająca na dostęp do aplikacji każdemu użytkownikowi.

Zmiana dotyczy również sposobu logowania do aplikacji DBPLUS PERFORMANCE MONITOR. Dodaliśmy nową stronę logowania oraz usprawniliśmy logikę związana z autoryzacją użytkownika.

Efektami przeniesienia autoryzacji użytkownika do aplikacji są: poprawiony proces śledzenia logowań użytkowników (funkcjonalność Audit Log) oraz usprawniona funkcjonalność ‘Timeout’ działająca po wykryciu nieaktywności użytkownika w aplikacji.

Kolejnym z powodów wprowadzenia zmiany był problem zgłaszany przez użytkowników korzystających z przeglądarki FireFox, który objawiał się wolniejszym działaniem aplikacji. Zmiana jaką wdrożyliśmy usuwa ten problem.

2. Monitoring zajętości Version Store w TempDB

Najnowsza aktualizacja DBPLUS PERFORMANCE MONITORa wprowadza dodatkowe funkcje monitorowania dla obszaru Version Store* w TempDB, zapewniając użytkownikom bardziej szczegółowe dane dotyczące jednej z kluczowych części środowiska SQL Server.

Version Store jest kluczowym komponentem dla instancji SQL Server wykorzystujących mechanizm Isolation Snapshot. Jest to miejsce, gdzie przechowywane są poprzednie wersje wierszy podczas transakcji – niezbędne dla zachowania integralności danych.

Nowością w DBPLUS PERFORMANCE MONITORze jest możliwość szczegółowego śledzenia, zajętości Version Store (z podziałem na konkretne bazy danych) oraz dostępność informacji na temat sesji z otartymi transakcjami, które są jedną z przyczyn zajętości obszaru w instancji SQL.

Usprawnienie monitoringu obszaru Version Store pozwala na dokładniejszą analizę wzrostu zajętości przestrzenie Tempdb w monitorowanej instancji. Dodatkowo, zaimplementowaliśmy funkcję monitorowania sesji z otwartymi transakcjami, ponieważ to właśnie otwarte transakcje są jedną z głównych przyczyn zwiększonej zajętości obszaru Version Store.

3. Ulepszenie raportowania Anomaly Monitor

W ramach nowej wersji usprawniony został mechanizm generowania raportu. Poprawiona została szybkość generowania, możliwości konfiguracji oraz sama zawartość Anomaly report.

W nowej wersji użytkownicy mają do dyspozycji nowe parametry, które umożliwiają bardziej intuicyjne zarządzanie zawartością raportu. Dzięki temu mogą teraz lepiej kontrolować, które dane mają znaleźć się w dokumencie końcowym. Przed rozpoczęciem generowania raportu, można określić, które z wykrytych anomalii mają być uznane za krytyczne, a także ustawić poziom szczegółowości oraz określić liczbę zapytań powiązanych z danym problemem, które zostaną uwzględnione w raporcie.

4. Dostęp do aktualizacji

Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej cztery razy w roku. Posiadacze licencji oraz subskrybenci usług maintenance mają zapewniony dostęp do tych aktualizacji bez dodatkowych opłat. Każda kolejna wersja, poza wzbogaceniem oprogramowania o nowe funkcjonalności, zwiększa również szybkość i płynność działania aplikacji. Nowości z kolei, są starannie dobrane, aby maksymalnie wspierać użytkowników w codziennej pracy, oferując im nowoczesne narzędzia i ulepszenia, które odpowiadają na bieżące potrzeby i wyzwania w zarządzaniu danymi.


Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2024.1:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Artur Boguszewski

Software Architect