14/02/2024

Kluczowe czynniki w operacjach DevOps

Dostęp do kluczowych danych, optymalizacja wyszukiwania informacji i zabezpieczenie dostępu do danych to kluczowe czynniki zapewniające przepływ informacji na drodze do sukcesu operacyjnego.

W jaki jednak sposób, specjaliści DevOps przeglądają dane, aby znaleźć istotne spostrzeżenia? Jakie narzędzia i strategie mogą ułatwić proces wyszukiwania informacji bez uszczerbku dla bezpieczeństwa? W świecie, w którym naruszenia danych są nazbyt powszechne, w jaki sposób zespoły mogą zapewnić, że bezpieczeństwo bazy danych jest priorytetem, podczas gdy ich dostęp do niej nie jest utrudniony? W poniższych sekcjach odpowiemy na te i wiele innych pytań.

Dostęp do właściwych informacji

Pierwszą umiejętnością , który ma znaczenie dla operatora DevOps, jest przebrnięcie przez zalew informacji w celu znalezienia danych potrzebnych do rozwiązania problemu.

– Na jakich danych zwykle się skupiamy?

Istotne dane obejmują: dzienniki generowane przez aplikacje, standardowe kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz reprezentacje graficzne stworzone przy użyciu zaawansowanych narzędzi, takich jak Grafana. Różnorodność, ilość danych oraz możliwośći ich prezentacji jest ogromna, co stanowi poważne wyzwanie w identyfikacji najbardziej istotnych informacji niezbędnych do skutecznego podejmowania decyzji.

W poszukiwaniu istotnych danych

Problem narasta, gdy weźmiemy pod uwagę dynamiczny charakter środowisk DevOps. Strumienie danych są tu ciągłe, a krajobraz szybko ewoluuje. Ciągła zmienność oznacza, że to, co było istotne wczoraj, może nie mieć takiej samej wartości dzisiaj. Nawet nowe punkty danych mogą pojawić się jako krytyczne wskaźniki stanu systemu lub wąskich gardeł wydajności.

Co więcej, rozproszony charakter tych źródeł danych sprawia, że komplikacje narastają. Logi mogą być rozproszone w różnych systemach. Wskaźniki KPI mogą być zdefiniowane w różnych narzędziach monitorujących, a dane graficzne mogą znajdować się na różnych pulpitach nawigacyjnych lub platformach. To rozproszenie zmusza zespoły DevOps do spędzania znacznej ilości czasu na samym zbieraniu danych, jeszcze zanim jeszcze rozpoczną faktyczną analizę.

Kolejnym wyzwaniem są potencjalne luki w danych. W pośpiechu, aby rozwiązać pilne problemy operacyjne, dzienniki mogą zostać nadpisane, niektóre metryki mogą nie zostać przechwycone. To prowadzi do martwych punktów w zrozumieniu zachowania systemu w czasie. Luki te mogą utrudniać przeprowadzenie analizy przyczyn źródłowych lub skuteczne przewidywanie przyszłych problemów z wydajnością systemu.

Zalety narzędzia DBPLUS PERFORMANCE MONITOR

 • Nieskończona retencja danych do analizy historycznej: DBPLUS PERFORMANCE MONITOR utrzymuje kompleksową bazę danych historycznych metryk. Pozwala to na retrospektywną analizę, która pomaga w rozwiązywaniu obecnych problemów i umożliwia analize przyszłościowych trendów. Tym samym zapewnia, że żadne cenne danne nigdy nie zostaną utracone z powodu ograniczeń czasowych.
 • Przyjazny użytkownikowi pulpit nawigacyjny: Pulpit nawigacyjny jest zaprojektowany, tak aby przebić się przez szum, prezentując istotne informacje w przystępnym formacie. Ten aspekt DBPLUS PERFORMANCE MONITORa jest niezbędny do szybkiego diagnozowania i reagowania na problemy. Dzięki temu użytkownicy są w stanie zająć się natychmiastową oceną kondycji ich baz danych oraz wydajność aplikacji.
Pulpit nawigacyjne DBPLUS PERFORMANCE MONITOR
 • Ergonomiczna prezentacja danych dla systemów Oracle: Specjalizując się w systemach Oracle, DBPlus wykorzystuje bogate doświadczenie, aby dostosować prezentację danych specjalnie do niuansów i wymagań tych środowisk. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia, że informacje są nie tylko dokładne, ale także prezentowane w sposób zgodny ze sposobem pracy i potrzebami analitycznymi administratorów baz danych Oracle.

Wydajność w wyszukiwaniu informacji

Czasy odpowiedzi są punktami odniesienia, które opisują wydajność operacyjną całego systemu bazodanowego. Długie czasy reakcji, oprócz opóźniania rozwiązywania problemów, potęgują kłopoty, wpływając na doświadczenia użytkowników końcowych i potencjalnie prowadząc do znacznych przestojów. Efekt tych opóźnień może zakłócić precyzyjnie zrównoważony ekosystem usług i operacji, który skrupulatnie utrzymują zespoły DevOps.

Jak DBPLUS PERFORMANCE MONITOR może tu pomóc

 • Możliwość jednoczesnego zarządzania setkami baz danych, zapytań użytkowników oraz tworzenia raportów: Jedną z wyróżniających się cech DBPLUS PERFORMANCE MONITOR jest jego zdolność do skalowania i zarządzania szeroką gamą baz danych i zapytań użytkowników. Wraz ze wzrostem ilości danych, liczby baz danych i liczby końcowych użytkowników, DBPLUS PERFORMANCE MONITOR pozostaje niezwykle szybki.
 • Zaprojektowany z myślą o jak najmniejszym śladzie użytkowania: System został zaprojektowany z myślą o bezobciążeniowym wglądzie w kwestie związane z wydajnością baz danych. Minimalizując zużycie monitorowanych baz danych i zapewniając, że procesy gromadzenia danych są wydajne i nieinwazyjne, DBPLUS PERFORMANCE MONITOR gwarantuje, że informacje o wydajności są aktualne. Dzięki temu można analizować i reagować na potencjalne złe zmiany bez zauważalnego wpływu na monitorowaną bazę danych czy aplikację. DBPLUS PERFORMANCE MONITOR, do gromadzenia, nie używa lokalnych programów (agentów) co znacząco wpływa na koszty i bezpieczeństwo utrzymania tego produktu.

Dane historyczne

Zrozumienie trendu wydajności systemu, zmian konfiguracji i wpływu aktualizacji oraz zmian sieciowych to podstawa kontekstualizacji danych historycznych. Chodzi tu,o określenie, kiedy i dlaczego wystąpiły szczyty i spadki wydajności oraz w jaki sposób różne zmiany wpłynęły na wydajność i niezawodność systemu.

Dane Historyczne w badaniu wydajności systemu

Jak DBPLUS PERFORMANCE MONITOR wprowadza analizę danych na nowy poziom

 • Długoterminowa analiza trendów: DBPLUS PERFORMANCE MONITOR rejestruje nieskończoną oś czasu danych. Tym samym pozwala zespołom prześledzić historię wydajności systemu, odkrywając wzorce i anomalie obejmujące nawet lata.
 • Graficzna reprezentacja komponentów systemu: Oprogramowanie przekształca złożone zbiory danych w intuicyjne i łatwo dostoowywane wykresy.
 • Poprawa zrozumienia i zarządzania DevOps: Poprzez kontekstualizację danych historycznych i prezentację ich za pomocą przyjaznych dla użytkownika wizualizacji, DBPLUS PERFORMANCE MONITOR znacznie poprawia zrozumienia pracy aplikacji, i zarządzanie bazą danych. Pozwala przy tym na szybką analizę występujących problemów.

Bezpieczeństwo dostępu do danych

Krytyczną częscią monitoringu jest potrzeba zapewnienia szybkiego i niezakłóconego dostępu do istotnych danych systemowych. Celem jest monitorowanie i dostrajanie wydajności, przy jednoczesnej ochronie tych danych przed nieautoryzowanym dostępem lub naruszeniami.

Zwiększenie bezpieczeństwa w DBPLUS PERFORMANCE MONITORze:

 • Integracja z Active Directory: Zapewnia, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do systemu. Integracja ta ma fundamentalne znaczenie dla stworzenia bezpiecznego obwodu wokół narzędzia, kontrolując dostęp metryczny za pośrednictwem znanej i zaufanej struktury. Umożliwia precyzyjne zarządzanie uprawnieniami użytkowników, oraz zapewnia, że poszczególne osoby mają dostęp tylko do danych i funkcji związanych z ich rolami, Taki podział minimalizuje w ten sposób ryzyko zagrożeń wewnętrznych i naruszenia danych.
 • Automatyczne wylogowywanie w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi: Bezczynne sesje to potencjalne zagrożenia. Z tego powodu, DBPLUS PERFORMANCE MONITOR automatycznie wylogowuje użytkowników po danym okresie bezczynności. Ten proaktywny środek bezpieczeństwa znacznie zmniejsza podatność systemu na nieautoryzowany dostęp. Działa to jako automatyczna ochrona przed potencjalnymi lukami w zabezpieczeniach, które mogłyby wystąpić, gdyby sesja użytkownika pozostała bez nadzoru.
 • Zasada najmniejszych uprawnień w dostępie do danych. Zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa, DBPLUS PERFORMANCE MONITOR został zaprojektowany tak, aby zapewnić, że działania monitorujące są ograniczone do metadanych systemowych, z wyłączeniem bezpośredniego dostępu do danych użytkownika. To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie dla zachowania prywatności użytkowników i ochrony danych, podkreślając rolę narzędzia w monitorowaniu wydajności bez przekraczania sfery obsługi danych wrażliwych.
 • Szyfrowana wymiana danych: Bezpieczeństwo dostępu do danych wykracza poza granice samego narzędzia monitorującego, obejmując integralność danych w tranzycie. DBPLUS PERFORMANCE MONITOR wykorzystuje szyfrowanie w wymianie danych z bazami danych, chroniąc dane przed przechwyceniem lub manipulacją. W wypadku Oracle używany jest Oracle Database Native Network Encryption.