07/01/2020

Nowa wersja Performance Monitor (release 2019.4)

31 grudnia 2019 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle i Microsoft SQL Server. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to: mechanizm formatujący i parsujący zapytani dla Oracle, analiza planów wykonań dla zapytań oraz nowa wersja Anomaly Monitor dla MS SQL Server.

Mechanizm parsujący zapytania
W nowej wersji aplikacji dla baz danych Oracle dodaliśmy mechanizm formatujący i parsujący zapytania uruchamiane na monitorowanej bazie danych. Jest to pierwsza wersja tej funkcjonalności i będzie rozwijany przez kolejne wydania. Funkcjonalność poza formatowaniem zapytania prezentuje i podświetla w treści obiekty (tabele, kolumny, indeksy) biorące udział w zapytaniu. Od teraz jeszcze łatwiej zweryfikować czy plan wykonania jest właściwy oraz czy wszystkie istotne kolumny są zawarte w indeksach.

Analiza planów wykonań dla zapytań
Na ekranie SQL Details dodaliśmy specjalną obsługą dla zapytań dla których mamy wiele planów wykonania. Na zakładce Graph, został dodany nowy rodzaj wykresu Seperate plans. Funkcja ta pozwala oglądać statystyki zapytania oddzielnie dla każdego z planów wykonania. Wybierając taką opcje dane na wykresie prezentowane są oddzielnie dla każdego z planów co ułatwia wskazanie najlepszego z planów wykonania.

Anomaly monitor dla MS SQL Server
W ramach nowej wersji aplikacji dla MS SQL Server został zmodyfikowany ekran Anomaly Monitor. Zmianie uległ sposób wykrywania problematycznych zdarzeń jak również część graficzna strony. Dodatkowo dodane zostały nowe oraz zmodyfikowane obecne definicje alertów. Anomaly monitor został wzbogacony o detekcje problemu która dodatkowo analizuje wydajność bazy danych w danym momencie czasu i prezentuje wynik tej analizy w postaci opisu problemu.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

 

Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2019.4

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

 

Wersja dla Microsoft SQL Server

Artur Boguszewski

Software Architect