03/09/2019

Performance Monitor dla PostgreSQL (release 2019.3)

30 sierpnia 2019 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla silnika baz danych PostgreSQL . Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to nowy widok przedstawiający proces archiwizacji bazy danych, podgląd procesu repliacji oraz statystyki tabel.

Nowy widok przedstawiający proces archiwizacji danych

W nowej wersji aplikacji został dodany widok przedstawiający informacje zawarte w widoku systemowym pg_stat_archiver. W aplikacji przedstawione są informacje dotyczące ilości zarchiwizowanych plików WAL oraz ich statusie. Dane dostępne są w menu IO Stats w zakładce Archived WALs. Dane dostępne są w podziale na dany dzień – po kliknięciu we wskazany wiersz w tabeli pod wykresem zaprezentują się szczegółowe informacje pogrupowane po snap dla danego dnia.

Podgląd procesu replikacji
W najnowszej wersji aplikacji została dodana obsługa widoku systemowego pg_stat_replication. Dane dostępne są w menu IO Stats w zakładce Replication. Po wybraniu jednego z procesów replikujących z listy dostępnych w polu „WAL sender process” zostanie wyświetlona informacja zawierająca szczegóły danego procesu zawierająca Logdate, PID, Username, Application name, Client IP, Backend Start, State, Write lag.

Statystyki tabel
W ramach nowej wersji dla PostgreSQL została dodana możliwość przeglądania statystyk dla tabel znajdujących się w bazach danych PostgreSQL. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest przeglądanie statystyk dla każdej tabel i badać trendy dla każdej z nich. W tym celu zostało dodana nowa pozycja w menu na poziomie szczegółów instancji > Table Stats.

Dostęp do aktualizacji oprogramowania
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2019.1:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla PostgreSQL: