16/10/2019

Nowa wersja Performance Monitor (release 2019.3)

11 października 2019 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle i Microsoft SQL Server. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to: zmodyfikowana wersja Anomaly monitor dla Oracle, zapamiętywanie ustawień użytkownika oraz dodanie znacznika czasu.

Modyfikacja Anomaly Monitor
W ramach nowej wersji aplikacji dla Oracle został zmodyfikowany ekran Anomaly Monitor. Zmianie uległ sposób wykrywania problematycznych zdarzeń jak również część graficzna strony. Dodatkowo dodane zostały nowe oraz zmodyfikowane obecne definicje alertów. Anomaly monitor został wzbogacony o detekcje problemu która dodatkowo analizuje wydajność bazy danych w danym momencie czasu i prezentuje wynik tej analizy w postaci opisu problemu.

Znacznik czasu na stronach prezentujących statystyki
W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość prezentacji danych w węższym zakresie niż obecnie. Dotychczas w większości wykresów oraz dane filtrować można było jedynie za dany dzień. W tej wersji dodaliśmy do daty również godzinę i minutę co pozwala bardziej zawęzić zakres wyświetlanych danych i jednocześnie przyspiesza analizę problemu.

Zapamiętywanie ustawień użytkownika
W nowej wersji (dla Oracle i MS SQL) dodaliśmy funkcjonalność zapamiętywania zmian dokonanych na wybranej zakładce w szczegółach bazy danych. Obecnie każde odświeżenie strony, zmiana daty lub przejście na inną zakładkę powoduje powrót do ustawień domyślnych dla danej zakładki. Wprowadzona zmiana polega na zapamiętaniu ustawienia danej zakładki dla: daty, wyboru kolumn w tabeli, serii na wykresie, grupowania, wyborów w polu dropdown, zaznaczonych opcji checkbox.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

 

Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2019.3:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

 

Wersja dla Microsoft SQL Server