09/07/2019

Nowa wersja Performance Monitor (release 2019.2)

28 czerwca 2019 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle i Microsoft SQL Server. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to: słownik waitów nie wpływających na wydajność, nowe statystyki w Load Tends i Compare oraz zmiany w module alertowym.

Zmiana sposobu obsługi alertów
W ramach nowej wersji dla Oracle i Microsoft SQL Server dodane zostały nowe definicje alertów związane z: nieaktywnymi sesjami, przestrzenią UNDO i Temp (Oracle), wykorzystujące Log oraz Tempdb (SQL Server). Dodatkowo został dodany alert zwracający wynik zapytania (również w postaci tabelarycznej) wcześniej zdefiniowany przez użytkownika. Wszystko dostępne jest w menu Configuration>Alert settings>Alerts definition.

Została dodana możliwość ustawienia wysyłki informacji o alertach przez email pojedynczo dla danej przyczyny Reason. Nagłówek email będzie zawierał nazwę bazy/instancji oraz informację na temat przyczyny alertu.

Nowe statystyki w Load Trends i Compare
W najnowszej wersji zostały dodane nowe statystyki, dla których możliwe jest śledzenie trendu. Informacje te zawarte są w zakładce Load Trends (na poziomie szczegółów baz danych). Dla silnika bazy danych Oracle zostały dodane statystyki takie jak: Sessions using Undo, Record Count in Undo, Undo Space Used, Sessions using sort oraz Sort Space used. Natomiast dla Microsoft SQL Server zostały dodane Sessions using Tempdb, Tempdb space used, Log space used, Log Usage sessions, Log Usage record count. Dla obu platform został dodany również wskaźnik IO Waits zawierający informacje o poziomie waitów związanych z IO. Informacje ułatwiają i przyspieszają analizę źródeł ewentualnych problemów wydajnościowych.

Dodanie możliwości zarządzania słownikiem waitów
Dla Microsoft SQL Server oraz Oracle dodaliśmy możliwość zarządzania słownikiem waitów. Można go odszukać po wejściu z zakładkę Configuration, a następnie Settings>Waits Settings. Konfiguracja umożliwia zarządzanie słownikiem waitów nie wpływających na wydajność. Dodanie waitu do grupy spowoduje, że nie będzie zaliczany do waitów wydajnościowych. Taka konfiguracja ma znaczenie w wyliczaniu poziomu waitów dla każdego snap na zakładce Load Trends oraz Waits.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

 

Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2019.2:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

 

Wersja dla Microsoft SQL Server