26/03/2019

Rośnie rynek optymalizacji wydajności baz danych

Performance Monitor dla PostgreSQL to nowość na rynku oprogramowania. Aplikacja umożliwia precyzyjną identyfikację problemów z wydajnością procesów działających w bazie danych PostgreSQL.

Monitoring baz danych dla PostgreSQL
Zdolność do szybkiego przetwarzania dużej ilości danych wpływa bezpośrednio na wyniki biznesowe. Przekłada się to na konieczność zwiększania wydajności pracy systemów. Wykorzystanie oprogramowania do monitoringu pozwala na osiągnięcie oczekiwanych wskaźników wydajności aplikacji i systemów biznesowych. Performance Monitor pozwala na wybór najbardziej optymalnych planów wykonania. Aplikacja daje także możliwość szybkiej lokalizacji nowych zapytań SQL, które są źródłem problemów z wydajnością danej instancji PostgreSQL.

demo online
Optymalizacja wydatków IT
Nowy software DBPLUS do monitoringu wydajności instancji PostgreSQL posiada taki sam interfejs użytkownika jak wersje dla baz danych Oracle i Microsoft SQL Server. Dzięki temu wdrożenie i konfiguracja oprogramowania może zostać wykonana samodzielnie przez administratorów zajmujących się wydajnością tych silników baz danych. Dokonując migracji bazy danych ze środowiska Oracle do PostgreSQL możliwe jest przeniesienie historii monitorowanej bazy danych wraz z historią.

Big data online
Oprogramowanie DBPLUS jest wykorzystywane również przez użytkowników biznesowych. Wspiera pracę analityków systemowych i jest wykorzystywane do zarządzania wydajnością złożonych systemów raportowania danych. Oferuje szereg narzędzi analitycznych, co pozwala między innymi na:

  • dostęp do statystyk wydajnościowych dla obciążeń
  • analizę zapytań i ich planów wykonania na instancji
  • określenie poziomu waitów występujących w danej instancji
  • prezentację trendów wydajnościowych
  • porównywanie danych wydajnościowych dla dni i okresów
  • dostęp do informacji na temat sesji użytkowników
  • podgląd szczegółów blokad występujących w instancji, przestrzeni zajmowanych przez bazy w instancji czy szczegółów obiektów na których zapytania są wykonywane

Dla zaawansowanych użytkowników dostępna jest pełna customizacja działania narzędzia. Możliwe jest dokonanie zmian ustawień parametrów odpowiedzialnych za usługę monitoringu, m.in. takich jak czas przechowywania danych w historii, częstotliwość wykonywania Snapchatów czy włączenie monitoringu dla planów zapytania. Użytkownicy mogą definiować działanie modułu Security m.in. poprzez ustawieniu dostępu do każdego z ekranów dla dedykowanych osób. Performance Monitor oferuje szereg narzędzi do automatyzacji. W panelu zarządzania alertami możliwe jest definiowanie powiadomień na bazie statystyk, tworzenie własnych definicji alertów, określanie parametrów sterujących zbieraniem danych o zdarzeniach alarmowych czy konfiguracja powiadomień e-mail.

Funkcjonalność oprogramowania Performance Monitor dla PostgreSQL

Performance_Monitor_for_PostgreSQL_PL

 
Cechy oprogramowania
Analiza trendów historycznych pozwala na porównanie wydajności w bardzo szerokim zakresie dat. Pozwala to na dostęp do informacji o tym, jak zapytania SQL, które obecnie są przyczyną wąskich gardeł, zachowywały się w przeszłości. Narzędzie bada także trendy w długim okresie czasu w celu uniknięcia problemów wydajnościowych w przyszłości.

DBPLUS Performance Monitor nie wymaga instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na monitorowanych bazach danych. System loguje się do baz w 15 minutowych interwałach i zbiera statystyki wydajnościowe. Obciążenie monitorowanych instancji jest niezauważalne. Aplikacja śledzi wydajność instancji, poprzez monitorowanie liczby aktywnych połączeń, zbieranie informacji o waitach i blokadach odpowiedzialnych za długie wykonywanie zapytań. Monitoruje powolne zapytania, odczyty IO, i inne statystyki wydajnościowe (współczynnik trafień w pamięci podręcznej, użycie dysku, odczyt bufora, itp.).

Aplikacja zawiera moduł alarmowania o zdarzeniach wpływających na wydajność instancji PostgreSQL. Narzędzie zawiera szereg zdefiniowanych reguł alertów opartych o statystykach wydajnościowych. Performance Monitor w sposób ciągły monitoruje każde odchylenie od ustalonego trendu i przekazuje informacje do administratora w czasie rzeczywistym.

DBPLUS Performance Monitor  monitoruje bazy PostgeSQL w wersji 9.4 i wyższych.

Przetestuj oprogramowanie:
Udostępniamy możliwość pobrania w pełni funkcjonalnej wersji testowej Performance Monitora w wersji dla PostgreSQL.

Instrukcja użytkownika
Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu.

Specyfikacja techniczna:
Serwer DBPLUS Performance Monitor działa na Windows Server 2008, 2012 lub 2016 lub Windows 7/8/10 z serwisem IIE oraz .NET 4.0 Framework. Nie wymaga oprogramowania klienckiego, obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Opera.

Główne ekrany aplikacji:

Artur Boguszewski

Software Architect