20/03/2019

Nowa wersja Performance Monitor (release 2019.1)

16 marca 2019 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla silników baz danych Oracle i Microsoft SQL Server. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to nowe moduły: monitoring baz Standby, porównanie poziomu wait oraz nawigator kalendarza.

Monitoring baz Standby
W nowej wersji aplikacji dla Oracle została dodana funkcjonalność weryfikacji stanu odświeżenia baz Standby. Informacje dodane zostały w nowej zakładce Standby ArchiveLogs na poziomie szczegółów bazy danych. Zarządzanie bazami danych Standby polega na weryfikacji procesu odświeżania baz poprzez pliki logów. Na stronie widoczne są informacje na temat: produkcyjnej bazy danych z nazwą host oraz SID danej bazy, nazwa ostatniego pliku archivedlog (dla trybu asynchronicznego) oraz lista  baz danych Standby i status odświeżenia na podstawie plików logów.

Nawigator dat z kalendarza
W nowej wersji aplikacji dla Microsoft SQL Server oraz Oracle na większości ekranów dodaliśmy nowe usprawnienie w postacie szybkiego wybierania dat. Po kliknięciu w przycisk do wyboru mamy kilka zdefiniowanych opcji do wyboru: Today, Yesterday, Last Week, Last 2 Weeks, Last 30 days, This Month, Prev Month oraz Custom Range, który pozwala na szybkie wybranie zakresu dat.

Porównanie poziomu wait
W nowej wersji aplikacji została dodana funkcjonalność porównywania poziomu waitów. Modyfikacja została dodana dla aplikacji obsługującej SQL Server, oraz Oracle. Porównywanie jest możliwe z poziomu szczegółów instancji w zakładce Waits. Porównania wskaźnika wait można dokonać dla pojedynczego waitu lub całej grupy. Do wyboru mamy dwa tryby porówniania: Days Compare, który umożliwia porównywanie poszczególnych dni, oraz Period Compare, gdzie porównywane są dane okresy.

Dostęp do aktualizacji software
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2019.1:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

 

Wersja dla Microsoft SQL Server