15/04/2018

Nowa wersja Performance Monitor (release 2018.1)

15 kwietnia 2018 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla silników baz danych Oracle i Microsoft SQL Server. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to generowaniu skryptu PLAN GUIDE usprawnienia w wyszukiwaniu zapytań poprzez FIND SQL oraz zmiany w widoku sesji.

Podkładanie skryptów PLAN GUIDE
Na stronach na których widoczny jest podgląd planu wykonania min.: Session, Performance > SQL Analyze, Performance > SQL Details została dodana możliwość generowania skryptu PLAN GUIDE. Funkcjonalność jest przydatna przede wszystkim w sytuacjach, w których dochodzi do zmiany planu wykonania. Bardzo często ze zmianą planu, wiąże się wzrost czasu wykonania pojedynczego zapytania, a wolno działające zapytanie może być źródłem innych problemów wydajnościowych (np. wydłużenie transakcji, wzrost blokad). Podkładając plan mechanizmem PLAN GUIDE-a, ustawiamy na stałe określony plan wykonania z jakim ma działać dane zapytanie. Uaktualnienie dostępne jest dla wersji SQL Server.

Usprawnienia w wyszukiwaniu zapytań
W ramach nowej wersji dla Oracle i Microsoft SQL Server rozbudowaliśmy sposób wyszukiwania zapytań z wykorzystaniem funkcji FIND SQL dostępnej w ekranie SQL Details. Modyfikacji uległ sposób wyświetlania dodatkowych statystyk dla wyszukanych zapytań. Dla każdej opcji wyszukania w wyniku zostały informacje zawierające podstawowe wskaźniki wydajnościowe takie jak: Elapsed Time, Cpu Time, liczba wykonań, liczba czytanych, zapisywanych i zwracanych bloków. Usprawnieniu uległa także analiza zapytań, które zmieniają plan wykonania. Dodaliśmy dodatkowe informacje umożliwiające porównanie najwolniejszego i najszybszego planu wykonania oraz estymacje o możliwej redukcji czasu trwania zapytania.

Ekran historii aktywnych sesji i sesji używających UNDO
W nowej wersji aplikacji dla Oracle w ekranie historii aktywnych sesji oraz sesji używających przestrzeni UNDO wprowadziliśmy zbiorcze wskaźniki dla monitorowanych sesji. W głównym ekranie dodane zostały informacje na temat liczby sesji używających przestrzeń UNDO, liczby zmian w Undo oraz rozmiaru zmian w UNDO.

Obsługa RAC
W bazach danych wykorzystujących architekturę RAC we wszystkich zakładkach w Ekranie Sessions (Sessions, Sort usage session, Undo usage session, Session, History) dodaliśmyu pole z identyfikatorem instancji. Dodanie pola pozwala na wyświetlenie sesji dla określonej instancji bazy danych lub dla wszystkich instancji jednocześnie.

Dostęp do aktualizacji software
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

Szczegółowa specyfikacja zmian w wersjach 2018.1:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

 

Wersja dla Microsoft SQL Server

Artur Boguszewski

Software Architect