Business Case: klient z sektora telekomunikacyjnego

 

 

Zostaliśmy poproszeni o pomoc jednemu z polskich operatorów telekomunikacyjnych, który miał w swoim głównym systemie CRM zajęte w 100% wszystkie 46 procesorów.
 

 

Inni dostawcy sugerowali modernizację serwerów, która byłaby kosztowna nie tylko ze względu na wartość nowego sprzętu, ale także na wymagane dodatkowe licencje bazy danych dla nowej liczby procesorów.
 

 

Zespół DBPLUS zoptymalizował 30 zapytań SQL, co spowodowało, że obciążenie spadło do 12 CPU, co dało klientowi duże oszczędności i dużo wolnej mocy obliczeniowej.
 

 

Było to możliwe dzięki użyciu naszego oprogramowania DBPLUS Performance Monitor™, który precyzyjnie wskazywał wszystkie problematyczne zapytania SQL i dostarczył wszystkich niezbędnych informacji, aby poprawić ich wydajność.

Business Case: klient z sektora masowej dystrybucji

 

 

W tym projekcie zostaliśmy poproszeni o pomoc w optymalizacji systemu magazynowego, który bardzo wolno przetwarzał codzienne operacje. Dostawcy sprzętu mieli tu również problem, gdyż Klient posiadał już wysoko wydajne serwery i nie było możliwości ich doposażenia technicznego. Wolno działający system magazynowy wymusił w końcu wydłużenie pracy o kolejną zmianę i widoczna była postępująca degradacja jego wydajności.
 

 

Dostawcy sprzętowi sugerowali migracje na inną technologię serwerową, ale testy nowego sprzętu nie przyspieszyły nadspodziewanie działania systemu magazynowego w porównaniu z kosztem ich wymiany.
 

 

Po wykonaniu kompleksowego audytu pracy systemów bazodanowych, zoptymalizowano proces dostępu użytkowników do zasobów I/O.
 

 

Zdecydowanie odciążyło to przetwarzanie zapytań systemu magazynowego do bazy a dalsza optymalizacja umożliwiła tzw. „downgrade”, czyli migracje sprzętu do mniej wydajnych serwerów w technologii x86. Dodatkowo oszczędności osiągnięto również w likwidacji niepotrzebnej już drugiej zmiany dla pracowników magazynu.

Business Case: klient z sektora paliwowego

 

 

W ciągu 2,5 letniej współpracy z Klientem z sektora paliwowego udało się zoptymalizować koszty utrzymania infrastruktury IT i podnieść ilość wykonywanych operacji. Parametry te osiągnięto w ramach stałej współpracy w ramach usługi Performance Management.
 

 

Bieżący monitoring z wykorzystaniem DBPLUS Performance Monitor™ zmieniającego się środowiska bazodanowego i stała optymalizacja wydajności pozwoliła na bezproblemowe aktualizacje systemów IT bez wpływu na codzienną pracę biznesu. Dodatkowo utrzymano poziom inwestycji w rozwiązania sprzętowe na minimalnej wysokości.

Jak to działa?

 

 

  • Wykorzystując funkcjonalności „Database load” możliwe jest szybkie sprawdzanie obciążania serwera generowanego przez procesy bazy danych za wybrany okres.
  • Aplikacja daje szybki dostęp do wykresów: utylizacji CPU, czasu trwania wszystkich oczekiwań, utylizacji całkowitej na serwerze na którym znajduje się baza danych, liczby dostępnych CPU w serwerze.
  • Dostęp do danych umożliwia szybką identyfikację punktów odstających od trendu. Dzięki możliwości zmiany skali wykresu możliwe jest zwiększanie dokładności wybranych punktów. Dane zapisywane są co 15 minut.
  • Dla każdego punktu dostępna jest lista wszystkich wykonanych zapytań. Za pomocą zakładki SQL Details można uzyskać dostęp do statystyk wydajności dla każdego zapytania, które było uruchamiane w bazie danych. Umożliwia to przeglądanie wydajności poszczególnych zapytań wraz ze wszystkimi planami ich wykonania.
  • Funkcja Load Trends służy do sprawdzenia trendów w bazie danych w dłuższym okresie, co umożliwia kontrolę czasu trwania wszystkich zapytań w bazie danych za każde 15 minut, godzinę, dzień, tydzień czy miesiąc.
  • SQL Analyze umożliwia analizę obciążenia jakie stanowi pojedyncze zapytanie na tle wszystkich zapytań bazy danych i identyfikację zapytań, które mogą wymagać optymalizacji.

Rozwiązywanie problemów wydajnościowych za pomocą DBPLUS Performance Monitor