Blokada przez problemy z aplikacją

23/05/2024

Blokada przez problemy z aplikacją: Case Study

20 kwietnia czasy ładowania zapytań zwykle wahały się od 12 do 15 sekund na snapshot, ale w niektórych okresach odnotowano znaczny skok przekraczający 2000 sekund. Ta anomalia sugerowała głębszy problem, co skłoniło nas do przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia. Badając korelację między blokadami i problemami z aplikacją, wykonaniami, odczytami z dysku i zapisami w buforze, stwierdzono znaczące nakładanie się zwiększonego czasu trwania zapytań i nasilonych problemów z blokadami. Uzyskanie dostępu do zakładki historii blokad dostarczyło szczegółowych danych na temat każdego zdarzenia blokady, w tym czasu, czasu trwania i określonych elementów bazy danych, których dotyczyło.

Why Oracle changes the execution plan for a query

16/05/2024

Dlaczego Oracle Zmienia Plan Wykonania Zapytania?

Zrozumienie, dlaczego Oracle zmienia plan wykonania zapytania, może zaoszczędzić Ci wiele czasu i bólu głowy. Statystyki, dystrybucja danych (nawet bez zaktualizowanych statystyk), zmiany schematu i o wiele więcej – istnieje wiele czynników stojących za zmianami planu wykonania. Znajomość wszystkich z nich pomaga utrzymać wydajną i stabilną wydajność zapytań.

Jak przyspieszyć odczytywanie zapytań z bazy danych?

06/05/2024

Jak przyspieszyć odczytywanie zapytań z bazy danych?

Zanim przejdziemy do technicznych aspektów tego jak przyspieszyć odczytywanie zapytań z bazy danych, zajmijmy się zrozumieniem, czego dokładnie potrzebujemy. Może się to bowiem wydawać proste, ale nieefektywne zapytania często zaczynają się właśnie od niepewności co do wymagań dotyczących danych. Dokładna wiedza na temat tego, jakie informacje są niezbędne dla danej aplikacji lub analizy, nie tylko pomaga w tworzeniu precyzyjnych zapytań, ale także zapobiega pobieraniu przez bazę danych dodatkowych informacji, co może znacznie spowolnić wydajność.

Data Observability

25/04/2024

Data Observability – Dlaczego ciągle o tym słyszymy?

Zbyt często patrząc na dane widzimy tylko liczby – kolumny i wiersze, które mogą wydawać się znaczące na pierwszy rzut oka, ale brakuje im głębi bez odpowiedniego kontekstu. Obserwowalność danych (Data Observability) zmienia tę perspektywę. Podejście to polega na zrozumieniu, co liczby naprawdę mówią nam o zdrowiu, dokładności i żywotności naszych systemów danych.

Obserwowalność danych to nie tylko jedna rzecz – to umiejętność, a raczej sposób monitorowania zdrowia, dokładności i ogólnej użyteczności danych. Jest to coś, co wyposaża zespoły ds. danych w niezbędne narzędzia, których potrzebują, aby upewnić się, że dane, które napędzają decyzje biznesowe, są nie tylko dostępne, ale także wysokiej jakości, dobrze ustrukturyzowane i aktualne.

Database Activity Monitoring

18/04/2024

Jak zajęta była dziś baza danych? – Właściwe monitorowanie aktywności bazy danych

Próba oszacowania obciążenia bazy danych w danym dniu może stanowić nie lada wyzwanie. Proste pytanie może nie przynieść wnikliwej odpowiedzi, jeśli jest pozbawione kontekstu, zaśmiecone arbitralnymi liczbami i/lub brakuje w nim kluczowych szczegółów. Jaki jest więc właściwy sposób rozwiązania tego problemu?

Jak proste może być monitorowanie aktywności bazy danych?