Produkty
usługi

dla Oracle, Microsoft SQL Server i PostgreSQL

DBPLUS Performance Monitor

Nowoczesne narzędzie do precyzyjnego monitorowania i analizowania wydajności baz danych

Najważniejsze cechy:

 • Szybka analiza trendów wydajnościowych dzięki zbieranej historii parametrów pracy bazy danych
 • Minimalne obciążenie silnika bazy danych przez narzędzie monitorujące
 • Użytkownicy nie mają dostępu do danych biznesowych w monitorowanych bazach danych
 • Intuicyjny interface i łatwa nawigacja również dla administratorów systemów biznesowych
 • Regularne aktualizacje i dopasowanie produktu do potrzeb Klientów

dla Oracle, Microsoft SQL Server i PostgreSQL

DBPLUS Data Replicator

Niezawodne narzędzie do replikacji danych biznesowych między bazami danych w czasie rzeczywistym

Najważniejsze cechy:

 • Replikacja danych biznesowych bez obniżenia wydajności systemów transakcyjnych
 • Konsolidacja lub dystrybucja danych do systemów z różnymi wersjami bazy danych i systemami operacyjnymi
 • Możliwość poprawy wydajności systemów OLTP przez odseparowanie operacji OLAP (Real-Time Operations BI)
 • Wysoka wydajność i niezawodność rozwiązania dla dużych wolumenów danych
 • Replikacja danych w wariantach systemów On-premises i Cloud

dla baz Oracle i Microsoft SQL Server

Usługa optymalizacji wydajności

Jednorazowa optymalizacja wydajności bazy danych Oracle lub MS SQL do poziomu uzgodnionego z Klientem

Obejmuje:

 • Analizę problemów wydajnościowych bazy danych, w tym zdefiniowanych jako krytyczne
 • Wyszukanie wąskich gardeł i zapytań SQL, które można zoptymalizować
 • Zdefiniowanie przez DBPLUS gwarantowanego poziomu optymalizacji dla każdej bazy danych
 • Implementacja zmian na poziomie bazy danych, bez ingerencji w kod aplikacji
 • Pomiar rezultatów i benchmarking „przed” i „po” wykonaniu prac optymalizacyjnych
 • Rekomendacje i najlepsze praktyki w utrzymania aktualnej wydajności dla administratorów baz danych
Zobacz nasze wyniki

dla baz Oracle i Microsoft SQL Server

Kompleksowe zarządzanie wydajnością

Przejęcie przez DBPLUS odpowiedzialności za utrzymanie wydajności baz danych przez 12 lub 24 miesiące (SLA) u Klienta

Obejmuje:

 • Monitoring baz danych w cyklu 24/7
 • Analiza wydajności w trybie ciągłym
 • Natychmiastowa diagnoza i rozwiązywanie problemów z wydajnością powierzonych nam baz danych
 • Gwarancja utrzymania ustalonej wydajności baz danych przez cały czas trwania usługi
 • Rekomendacje najlepszych praktyk dla programistów / administratorów po stronie klienta
Zobacz nasze wyniki