29/02/2024

Rozwiązywanie prawdziwych problemów w real-time: jak jedna firma przezwyciężyła problem z danymi

Dzisiejsza historia opowiada o liderze na rynku samochodowych części zamiennych. Prawdziwy tytan, obejmujący swoim zasięgiem 17 krajów europejskich, zmagał się z ogromnym wyzwaniem. Firma stanęła przed trudnym zadaniem zarządzania opóźnionymi raportami, zapewnienia spójności na różnych rynkach i dostosowywania raportów z ograniczoną elastycznością. Taki scenariusz doprowadził do opóźnień w aktualizacji danych. To z kolei powodowało frustrację i nieefektywność.

Sprawdzone raporty różniły się w zależności od kraju, co prowadziło do nieporozumień i braku zaufania do danych. Ciężko to sobie wyobrazić – Dane są przecież jedyną rzeczą, która nigdy nie powinna budzić wątpliwości. Oczywistym rozwiązaniem była próba dostosowania tych raportów. Okazało się to jednak płonnym wysiłkiem, spowalniającym zespoły i opóźniającym procesy decyzyjne. Było to wąskie gardło, które hamowało ich rozwój i sprawność na wysoce konkurencyjnym rynku. Na szczęście, ostatecznie wszystkie ich bieżące problemy można było rozwiązać. Potrzebna była jednie replikacja danych w czasie rzeczywistym.

Potrzeby

Potrzeby firmy były jasne. Wymagała aktualnych informacji na temat sprzedaży, stanów magazynowych i innych krytycznych danych biznesowych. Wszystko to musiało być dostępne centralnie i aktualizowane w czasie rzeczywistym. Dominującym problemem było znaczne opóźnienie w raportowaniu kluczowych czynników biznesowych. Obejmowały one takie elementy jak wartość sprzedaży czy poziom zapasów, a dane były odświeżane jedynie co 24 godziny. Prowadziło to do niespójności w raportach z poszczególnych rynków i „sztywnego” systemu, który sprawiał, że wprowadzanie zmian w raportach było skomplikowaną operacją, wymagającą koordynacji między wszystkimi lokalnymi działami IT.

Rozwiązanie – Replikacja danych w czasie rzeczywistym

Punktem zwrotnym dla firmy było wprowadzenie rozwiązania DBPLUS DATA REPLICATOR. Ta innowacyjna technologia (tak, jesteśmy bardzo skromni) bezpośrednio rozwiązała ich podstawowe problemy. Umożliwiła ona replikację danych w czasie rzeczywistym z lokalnych baz danych do centralnego koncentratora danych. Oznaczało to, że kluczowe dane dotyczące sprzedaży, zapasów i klientów na wszystkich 17 rynkach europejskich mogły być teraz natychmiast aktualizowane. Dzięki temu osoby decyzyjne miały dostęp do najbardziej aktualnych informacji przez cały czas.

Korzyści które przyniosła replikacja danych w czasie rzeczywistym

Wdrożenie rozwiązania DBPLUS DATA REPLICATOR przyniosło firmie szereg wymiernych korzyści. Kluczową z nich był dostęp w czasie rzeczywistym do istotnych danych biznesowych, umożliwiający wykonywanie raportów w dowolnym momencie, co znacznie usprawniło podejmowanie decyzji i sprawność operacyjną.

Ponadto rozwiązanie ułatwiło lepszą optymalizację łańcucha dostaw, umożliwiając firmie lepsze dostosowanie zapasów do wzorców popytu. Działy IT, wcześniej obciążone codziennymi zadaniami związanymi z przetwarzaniem danych, odczuły znaczną ulgę, co pozwoliło im skupić się na strategicznych inicjatywach, a nie na rutynowym utrzymywaniu danych. Ta zmiana zapewniła firmie zrównoważony wzrost i przewagę konkurencyjną.

Architektura rozwiązania

Sercem rozwiązania był Replikator Danych DBPLUS, który łączył każdą lokalną bazę danych z centralnym koncentratorem danych, działającym na silniku bazy danych Oracle. Ta konfiguracja zapewniła, że wszystkie dane, czy to ze sprzedaży, zapasów, czy interakcji z klientami, były odzwierciedlane w czasie rzeczywistym w centralnym hubie.

Systemy ERP na różnych rynkach zostały zintegrowane z tą architekturą, umożliwiając ujednolicony przepływ informacji. Taka konfiguracja techniczna nie ułatwiła natychmiastowy dostęp do danych, ale także zagwarantowała ich spójność i niezawodność na wszystkich rynkach.

Wpływ i końcowe wnioski

Wdrożenie replikacji danych w czasie rzeczywistym za pomocą DBPLUS DATA REPLICATORa znacząco wpłynęło na działalność firmy, poprawiając obsługę klienta i ogólną wydajność. Umożliwiając dostęp do danych w czasie rzeczywistym, firma mogła szybko dostosować się do wymagań rynku i poprawić świadczenie usług. Ta historia podkreśla kluczową rolę danych w czasie rzeczywistym w szybko zmieniającym się środowisku handlu detalicznego. Rozwiązania takie jak DBPLUS mają kluczowe znaczenie dla firm dążących do utrzymania przewagi konkurencyjnej, oferując jasny plan wykorzystania technologii w celu usprawnienia operacji i napędzania wzrostu.