Business Case: klient z sektora bankowego (Niemcy)

 

 

Nasz niemiecki klient z sektora finansowego wybrał do swojego rocznego projektu migracji baz danych do nowej wersji rozwiązanie DBPLUS Data Replicator™ w modelu subskrypcji.
 

 

W tym okresie dokonuje migracji baz danych do nowych wersji środowisk bazodanowych bez potrzeby zatrzymywania pracujących na nich systemów biznesowych. Całość replikacji danych ze starej do nowej bazy, testy i modyfikacje procesów odbywają się  równolegle do pracujących normalnie systemów z obsługą ich Klientów jak co dzień.
 

 

Finalne przełączenie systemu na nową wersję bazy danych odbywa się w nocnym okienku przetwarzania danych. Rano, gdy system informatyczny startuje już na nowej bazie danych, system do replikacji odwraca kierunek i nowe dane replikowane są z nowej do starej bazy, aby w przypadku konieczności powrotu do pracy na starej bazie zminimalizować utratę nowych transakcji w danym dniu.

Jak to działa?

 

  • Jednym ze stosowanych przez nas rozwiązań jest replikacja danych biznesowych w czasie rzeczywistym.
  • Przykładem może być zastosowanie replikacji danych pomiędzy systemem transakcyjnym a systemem raportowania. Dane z systemu transakcyjnego są replikowane do systemu raportowania w czasie rzeczywistym.
  • Dzięki pobieraniu danych z plików dziennika, operacja wykonywana jest bez obciążania źródłowej bazy danych, a użytkownicy systemu transakcyjnego nie zauważają żadnej różnicy podczas pracy z aplikacją.
  • Dane w systemie raportowania są dokładnie takie same jak w obecnym systemie transakcyjnym, więc raporty są tworzone na podstawie bieżących danych
  • Nie ma potrzeby ładowania danych do systemu raportowania w późnych godzinach wieczornych lub w nocy.

DBPLUS Data Replicator™ – raportowanie on-line na danych bieżących.

 

Zastosowania:

  • Umożliwia wsparcie raportowania, migracji, uaktualnień, hurtowni danych czy systemów Business Intelligence.
  • W przypadku gdy dane załadowane do hurtowni danych nie zaspokajają potrzeb użytkowników , a raportowanie bezpośrednio z systemu transakcyjnego powoduje utratę wydajności.
  • Pozwala przeprowadzić replikację bez konieczności wprowadzania dodatkowego obciążenia do bazy danych źródłowych. Dzięki raportowaniu z repliki on-line, raporty są oparte na bieżących danych w czasie rzeczywistym, bez wpływu na prędkość pracy użytkowników systemów transakcyjnych.