03/04/2018

DBPLUS wystąpi na konferencji DOAG 2018 Database

15 maja podczas konferencji #DOAGDB18 organizowanej przez German Oracle User Group opowiemy o narzędziach DBPLUS. To już kolejna w tym roku konferencja poświęcona Oracle, na której będziemy występować. W marcu braliśmy udział a DOAG Data Analytics Conference w Brühl. DBPLUS będą reprezentować Dariusz Markowski i Michael Roedeske, którzy opowiedzą o tym, w jaki sposób osiągnąć najlepszą wydajność systemu OLTP poprzez odseparowanie operacji OLAP.

Najlepsza wydajność systemów biznesowych poprzez replikacje danych w czasie rzeczywistym – odseparowanie operacji OLTP od obciążających wydajność zadań OLAP
Dlaczego to ważne? Ponieważ mierzenie wydajności bazy danych daje odpowiedź na pytanie, w jakiej części (procentowo) baza danych wykorzystywana jest przez operacje OLTP i OLAP oraz w jaki sposób ich występowanie w jednej instancji bazy danych wpływa na siebie nawzajem. Aby poprawić wydajność i niezawodność bazy danych, najlepszym sposobem jest rozdzielenie tych zadań za pomocą oprogramowania do replikacji danych w czasie rzeczywistym. Rezultatem jest całkowite oddzielenie operacji OLTP od operacji OLAP i jednocześnie gwarancja, że operacje OLAP zostaną wykonane na rzeczywistych danych.

Projekt implementacji systemu replikacji danych w czasie rzeczywistym powinien zostać zakończony porównaniem wydajności bazy danych obsługującej procesy OLTP przed i po wdrożeniu mechanizmu replikacji danych w czasie rzeczywistym.

Produkty i usługi DBPLUS
DBPLUS Data Replicator to nowoczesny, łatwy we wdrożeniu i obsłudze system umożliwiający replikację danych w czasie rzeczywistym bez obciążania źródłowej bazy danych. Daje możliwość replikacji z baz Oracle i Microsoft SQL Server do baz Oracle, Microsoft SQL Server i PostgreSQL.

DBPLUS Performance Monitor to innowacyjne oprogramowanie do monitorowania i analizy wydajności baz danych. W przejrzysty sposób pokazuje problemy z wydajnością, a także jest w stanie precyzyjnie wskazać ich przyczyny.

Usługi optymalizacyjne DBPLUS to szereg wyspecjalizowanych usług. Zalicza się do nich usługa Performance on Demand, której celem jest jednorazowe podniesienie poziomu wydajności baz danych do uzgodnionego poziomu oraz usługa Performance Management służąca do ciągłego zarządzania wydajnością baz danych Oracle i Microsoft SQL Server.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.